Wewnętrzny numer ewidencyjny projektuIRE/H2020/1
Status projektuZakończony
Bieżący status projektuzakończony/zrealizowany
Typ projektu SBW (ze względu na źródło finansowania)Horizon 2020 [Horyzont 2020]
Rodzaj projektu / Program / Podprogram/ edycja/konkurs (POL-on)projekt w ramach programu ramowego Unii Europejskiej (01)
Jednostka wnioskująca w PWInstytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych (WEiTI / IRTM) (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI))
Jednostka wykonująca w PWInstytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych (WEiTI / IRTM) (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI))
Tytuł w języku polskim SKPLUS - Super-Kamiokande Plus
Tytuł w języku angielskim Super-Kamiokande Plus
Akronim projektuSKPLUS
Numer kontraktu508/00131
Data rozpoczęcia realizacji projektu/umowy 01-12-2014
Planowana data zakończenia30-11-2018
Faktyczna data zakończenia realizacji projektu/umowy 30-11-2018
Czas trwania projektu (w miesiącach)48
Rodzaj przedmiotowy projektuBadawczy rozwojowy
Poziom współpracyMiędzynarodowy

Kompletny rekord (bez zakładek)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót