Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Wewnętrzny numer ewidencyjny projektu
IMiO/2015/STATUT/1
Status projektu
W realizacji
Bieżący status projektu
częściowo zrealizowany
Typ projektu SBW (ze względu na źródło finansowania)

Jednostka wykonująca w PW
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki (WEiTI/IMiO) (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI))
Tytuł w języku polskim
Rozwój metod wytwarzania i badania materiałów oraz modelowania i charakteryzacji przyrządów w dziedzinie mikroelektroniki i optoelektroniki
Tytuł w języku angielskim
The Development of Design, Processing and Testing Methods of the Electronic Devices and Materials for Microelectronics and Optoelectronics
Data rozpoczęcia realizacji projektu/umowy
01-01-2015
Planowana data zakończenia
31-12-2015
Faktyczna data zakończenia realizacji projektu/umowy
31-05-2016
Czas trwania projektu (w miesiącach)
0
Rodzaj przedmiotowy projektu
Badawczy podstawowy
Poziom współpracy
Krajowy
Powiązane publikacje (115)

Kompletny rekord (bez zakładek)

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/project/WUT0831cabb02324fafa765454266a14b0e/
URN
urn:pw-repo:WUT0831cabb02324fafa765454266a14b0e

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek