Numer projektu (POL-on)10T10044/00C/5378
Status projektuZakończony
Bieżący status projektuzakończony/zrealizowany
Typ projektu SBW (ze względu na źródło finansowania)Projekty celowe
(Projects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)])
Podprogram/ edycja/konkurs (spoza oficjalnego wykazu)2002
Jednostka wykonująca w PWInstytut Automatyki i Robotyki (WM / IAR) (Wydział Mechatroniki (WM))
Tytuł w języku polskim Opracowanie i doświadczalna weryfikacja systemu monitorowania emisji zanieczyszczeń z zastosowaniem programowego analizatora opartego na neuronowym modelu spalania. W ramach projektu celowego pt; "Wdrożenie systemu monitorowania emisji zanieczyszczeń z zastosowaniem programowego analizatora opartego na neuronowym modelu spalania
Numer umowy (pracy)3103/C.T10-6/2002
Numer decyzji3103/C.T10-6/2002
Data rozpoczęcia realizacji projektu/umowy 01-01-2002
Czas trwania projektu (w miesiącach)0

Kompletny rekord (bez zakładek)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót