Numer projektu (POL-on)N207 018 31/1002
Status projektuZakończony
Bieżący status projektuzakończony/zrealizowany
Typ projektu SBW (ze względu na źródło finansowania)ZWYKŁY
(Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN])
Podprogram/ edycja/konkurs (spoza oficjalnego wykazu)31
Jednostka wykonująca w PWunknown 111300 (WIBHiIŚ / ) (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ))
Tytuł w języku polskim Badania nad usuwaniem biogenów ze ścieków w procesie denitryfikacji defoststacyjnej
Numer umowy (pracy)1002/H03/2006/31
Data rozpoczęcia realizacji projektu/umowy 26-10-2006
Planowana data zakończenia31-01-2009
Czas trwania projektu (w miesiącach)0

Kompletny rekord (bez zakładek)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?