Internal registration numberWEiTI/2012/PS/1
Project StatusCompleted
Project typeProgram Strategiczny
(Projects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)])
Project type / Program / Subprogram/ edition/contest (POL-on)projekt strategiczny lub sektorowy oraz inny projekt krajowy realizowany w konsorcjum naukowym (11)
Implementing unit from WUTMain Library of Warsaw University of Technology (ML WUT)
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
The Institute of Computer Science (FEIT / ICS) (Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT))
Title in PolishUtworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy
Title in EnglishEstablishment of the universal, open, hosting and communication, repository platform for network resources of knowledge to be used by science, education and open knowledge society
AcronymSYNAT
Contract numberSP/I/1/77065/10
Beginning date16-08-2010
Planned end date16-08-2013
End date31-10-2013
Project duration (in months)0
Project subject classDeveloping research
Cooperation leveldomestic
Related publications (31)

Full data (no tabs)

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?