Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Opracowanie zintegrowanej metody monitorowania przemieszczeń i odkształceń z wykorzystaniem interferometrii siatkowej i plamkowej

Dariusz Łukaszewski

Abstract

The main goal of presented thesis is development of novel combined GI (Grating Interferometry) and DSPI (Digital Speckle Pattern Interferometry) technique for measurements and monitoring of displacement/strain in plane and non-plane objects. The goal was achieved via development of combined method concept and its application in measuring system, which allows full-field in-plane displacement measurements of technical objects. During the laboratory work three possible solutions of measuring system were developer (laboratory system, microscope head, independent interferometric sensor). All mentioned systems utilize modular design, which allows further modifications. In the thesis detailed analysis of opto-mechanical design and tolerances, of GI/DSPI interferometer, were performed. Most of optical elements used are easily available on market, except the air-cavity based waveguide interferometric (GI/DSPI) head, which is the ―heart‖ of the system. The optical properties of designed interferoemtric head were thoroughly analyzed (including polarization and diffraction properties). Additional outcome of work are analysis of manufacturing methods of GI/DSPI heads by means of microsystems technologies. The series of test of all system components were performed along with verification of implemented novel, combined method. The results of thesis can be used as directions for manufacturing of group of new sensors which will fulfill demands of people involved in experimental mechanics research.
Identyfikator pozycji
WUTfa166d8753cc48dcadb368a5dbe59626
Rodzaj dyplomu
Praca doktorska
Autor
Dariusz Łukaszewski Dariusz Łukaszewski Instytut Mikromechaniki i Fotoniki (WM/IMiF)Wydział Mechatroniki (WM)
Tytuł w języku polskim
Opracowanie zintegrowanej metody monitorowania przemieszczeń i odkształceń z wykorzystaniem interferometrii siatkowej i plamkowej
Język
(pl) polski
Jednostka dyplomująca
Wydział Mechatroniki (WM)
Dyscyplina nauki
budowa i eksploatacja maszyn / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Status pracy
Obroniona
Data obrony
23-04-2014
Data nadania stopnia
21-05-2014
Promotor
Recenzenci wewnętrzni
Recenzenci zewnętrzni
Paginacja
131
Słowa kluczowe w języku polskim
*
Streszczenie w języku polskim
Głównym celem rozprawy doktorskiej jest opracowanie zintegrowanej metody z wykorzystaniem interferometrii siatkowej (IS) i plamkowej (DSPI) do pomiarów i monitorowania przemieszczeń i odkształceń obiektów, w tym również niepłaskich. Cel został osiągnięty przez opracowanie koncepcji metody zintegrowanej oraz jej wdrożenie w systemie pomiarowym umożliwiającym polowy pomiar przemieszczeń w płaszczyźnie w obiektach technicznych. W ramach rozprawy opracowano koncepcje trzech typów systemów pomiarowych (system laboratoryjny, głowica mikroskopowa, niezależny czujnik interferometryczny). Podczas realizacji każdego z systemów, głównym celem była jak największa modułowość rozwiązania pozwalająca na ewentualne modyfikacje. W rozprawie szczegółowo przedstawiono konstrukcję interferometru IS/DSPI wraz z analizą tolerancji i rozwiązaniami mechanicznymi. W miarę dostępności proponowane urządzenie wykorzystuje handlowo dostępne elementy formujące wiązkę i obrazujące obiekt badany. Modułem opracowywanym od podstaw jest wnękowa, falowodowa głowica interferometryczna. W ramach pracy dokonano szczegółowych analiz jej właściwości optycznych (w tym polaryzacyjnych). Dodatkowym wynikiem pracy jest analiza możliwości wytwarzania tego typu głowic z zastosowaniem technologii mikrosystemów. Przeprowadzono również szereg badań poszczególnych podzespołów systemu pomiarowego oraz testy weryfikacyjne zaimplementowanej metody pomiarowej. Wyniki rozprawy mogą być podstawą do wytworzenia nowej grupy czujników wypełniającej zapotrzebowanie osób i ośrodków zajmujących się badaniami w mechanice eksperymentalnej.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Doktorat_DLukaszewski_OSTv2.pdf
Poproś o plik WCAG
Liczba cytowań
2

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/phd/WUTfa166d8753cc48dcadb368a5dbe59626/
URN
urn:pw-repo:WUTfa166d8753cc48dcadb368a5dbe59626

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony