Planning of bots behavior in the FPS games with the use of programming in logic

Grzegorz Jaśkiewicz

Abstract

-
Rodzaj dyplomuPraca doktorska
Autor Grzegorz Jaśkiewicz (WEiTI / II)
Grzegorz Jaśkiewicz
- Instytut Informatyki
Tytuł w języku polskimProgramowanie w logice jako narzędzie planowania zachowań botów w grach FPS
Językpl polski
Jednostka dyplomującaWydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Dyscyplina naukiinformatyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Data rozpoczęcia22-01-2013
Data obrony28-03-2017
Data zakończenia 25-04-2017
Promotor Jarosław Arabas (WEiTI / II)
Jarosław Arabas
- Instytut Informatyki
Recenzenci wewnętrzni Mieczysław Muraszkiewicz (WEiTI / II)
Mieczysław Muraszkiewicz
- Instytut Informatyki
Recenzenci zewnętrzni Maciej Komosiński - Politechnika Poznańska (PP)
Maciej Komosiński
-
Paginacja 153
Słowa kluczowe w języku polskim-
Słowa kluczowe w języku angielskim-
Streszczenie w języku polskimPraca ma na celu rozwój metodyki planowania zachowań botów z wykorzystaniem programowania w logice. Znane są podejścia w których programowanie w logice jest wykorzystywane do sterowania robotami lub tez botami w symulowanym środowisku gry. Jednak zastosowanie tego podejścia w komercyjnej produkcji napotyka na szereg trudności praktycznych i koncepcyjnych. W pracy został przedstawiony sposób realizacji bota pozwalający na — wielokrotne użycie zachowań botów, które zostały raz wytworzone, w innych grach FPS, — dostosowywanie raz stworzonych botów do nowych warunków (np. przez wprowadzenie nowej planszy lub modyfikacji gry). Koncepcja realizacji bota, przedstawiona w pracy, została zweryfikowana w praktyce w grze Counter-Strike. Jest to gra, która posiada dużą liczbę skomplikowanych zasad, które tworzą bardzo realistyczną rozgrywkę. Sama gra jest jedną spośród wielu modyfikacji gry Half-Life. Jest to najpopularniejsza spośród modyfikacji, skupiająca środowisko fanów, którzy przygotowują regularnie dodatkową zawartość do gry (najczęściej plansze). Uzyskana w ten sposób wielość wariantów gry pozwala na zaprezentowanie w pełni potencjału rozwiązania będącego przedmiotem rozważań w tej pracy. Counter-Strike jako gra wieloosobowa posiada również wiele implementacji botów, z czego znaczna ich część jest udostępniana jako oprogramowanie open-source, co umożliwia porównanie z istniejącymi rozwiązaniami, realizację koncepcji rozprawy doktorskiej oraz przeprowadzenie eksperymentów.
Plik pracy
Jaśkiewicz_doktorat.pdf 3.84 MB
Recenzje
Recenzja pracy Grzegorza Jaśkiewicza wykonana przez prof. dr hab. Mieczysława Muraszkiewicz 187.93 KB
Recenzja pracy Grzegorza Jaśkiewicza wykonana przez dr hab. inż. Macieja Komosińskiego z dnia 05-11-2015
3.88 MB

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót