Algorithms for processing and analysis of digital images for the needs of a mechatronic control, stabilization and tracking system in optoelectronic observation heads

Kowaleczko Piotr

Abstract

-
Rodzaj dyplomuPraca doktorska
Autor Kowaleczko Piotr
Kowaleczko Piotr
-
Tytuł w języku polskimAlgorytmy przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych dla potrzeb mechatronicznego systemu sterowania, stabilizacji i śledzenia w optoelektronicznych głowicach obserwacyjnych
Językpl polski
Instytucja dyplomująca (jeśli spoza PW)Instytucie Badań Systemowych (IBS PAN) [Polska Akademia Nauk (PAN)]
Dyscyplina naukiinformatyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Data rozpoczęcia14-04-2016
Data obrony28-04-2017
Data zakończenia 20-10-2017
Promotor Przemysław Rokita (WEiTI / II)
Przemysław Rokita
- Instytut Informatyki
Recenzenci zewnętrzni Leszek J. Chmielewski
Leszek J. Chmielewski
-

Krzysztof Murawski
Krzysztof Murawski
-
Paginacja 228
Słowa kluczowe w języku polskim-
Słowa kluczowe w języku angielskim-
Streszczenie w języku polskim-
Klasyfikacja PKT4100
Klasyfikacja KBN28 informatyka
Klasyfikacja europejska80-30
Plik pracy
Kowaleczko_doktorat_streszczenie.pdf 2.3 MB

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót