Influence of technological defects on the accuracy of measurement of radiation spectrum with Fourier spectrometer

Grzegorz Szymański

Abstract

The aim of the study was to analyze the influence of selected inaccuracy of the interferometer elements and justify the measurement result.
Rodzaj dyplomuPraca doktorska
Autor Grzegorz Szymański (WM / IMiF)
Grzegorz Szymański
- Instytut Mikromechaniki i Fotoniki
Tytuł w języku polskimWpływ wad technologicznych na dokładność pomiaru widma promieniowania spektrometrem fourierowskim
Językpl polski
Jednostka dyplomującaWydział Mechatroniki (WM)
Dyscyplina naukibudowa i eksploatacja maszyn / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Data obrony18-01-2017
Data zakończenia 25-01-2017
Promotor Romuald Jóźwicki (WM / IMiF)
Romuald Jóźwicki
- Instytut Mikromechaniki i Fotoniki
, Leszek Wawrzyniuk (WM / IMiF)
Leszek Wawrzyniuk
- Instytut Mikromechaniki i Fotoniki
Recenzenci wewnętrzni Zbigniew Jaroszewicz
Zbigniew Jaroszewicz
-
Recenzenci zewnętrzni Leszek R. Jaroszewicz ()
Leszek R. Jaroszewicz
- Faculty of New Technologies and Chemistry, Military University of Technology, Warsaw 00-908, Poland
Paginacja 127
Słowa kluczowe w języku polskimspektrometr fourierowski
Słowa kluczowe w języku angielskimFourier spectrometer
Streszczenie w języku polskimCelem pracy jest analiza wpływu wybranych niedokładności wykonania elementów interferometru i ich wyjustowania na wynik pomiaru. Podstawowym błędem wyjustowania układu spektrometru fourierowskiego jest błąd niewspółosiowości interferujących. Powstaje on zazwyczaj poprzez niedoskonałe wyjustowanie zwierciadeł w interferometrze. W celu redukcji jego wpływu wykorzystuje się zwierciadła typu naroże sześcianu (ang. cube corner refractor). Budowa tych układów i duża dokładność wykonania powoduje, że wiązka odbita jest równoległa do wiązki padającej na układ zwierciadeł. Jednak dla dużych średnic wiązki układy te znacznie zwiększają gabaryty i masę przyrządu. Zastosowanie zwierciadeł płaskich umożliwia wykonanie spektrometru dwukanałowego, ze wspólnym zwierciadłem ruchomym. Takie rozwiązanie było zastosowane w spektrometrze skonstruowanym w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki. Doświadczenia autora w konstrukcji i pracy z tym spektrometrem były bezpośrednim powodem wyboru tematyki rozprawy doktorskiej.
Plik pracy
Autoreferat Grzegorz Szymanski obrona_rozprawy_doktorskiej.pdf 1.09 MB

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót