Opis konstytutywny i modelowanie numeryczne efektów niesprężystych w nawierzchniach asfaltowych

Rafał Michalczyk

Abstract

Primary objective of this research was the formulation of constitutive equations of elasto-visco-plastic materials, which can be used in numerical simulation of flexible pavement. Commonly used elastic model cannot adequately predict pavement performance taking into consideration temperature, duration and intensity of loading. This was the motivation to improve material modeling and characterization techniques. The procedure of the formulation of constitutive equations for asphalt-aggregate mixes is based on rheological schemes composed of classical elastic, viscous and plastic elements. The thesis presents the proposition of an original rheological schemes based on Maxwell model and including plasticity. The method uses phenomenological approach and is well suited for the modelling of viscoplastic deformations. The commercial FEM software ABAQUS was used for the implementation of the models. The user subroutines allow the program to be customized for particular applications. In this case UMAT, written as FORTRAN code, was used for the implementation of custom algorithm for the integration of constitutive eqautions. Since the verification of implementation is vital, a series of single element tests were performed. The viscoelastic parameters were identified using cyclic test (DMA) at various temperatures. The temperature-time superposition principle was applied in order to reduce the experimental data to single curve (mastercurve) covering a wide range of frequencies at a chosen reference temperature. In order to find the parameters of rheological schemes the optimization problem was formulated and the solution obtained using least-squares methods implemented in custom software. Important stage in mechanistic-empirical pavement design method is to determine the stress and strain states under single wheel loading. For this reason a software, implementing linear elastic multi-layered Burmister theory, was created. This analytical method was a benchmark for comparison with numerical solutions of initial-boundary-value problems. The developed constitutive relations have been used for the dynamical FE analysis of flexible pavement under moving load in three cases. It was shown how axis-symmetrical model can be improved. Calculation for an airport pavement were carried out using 3D model. Submodeling method was employed to study bridge deck pavement mechanical response. The results presented show that mathematical models developed may be used by engineers and researchers to estimate flexible pavement performance. The last chapter contains concluding remarks and describes future research needs.
Diploma typeDoctor of Philosophy
Author Rafał Michalczyk (FCE / IRB)
Rafał Michalczyk,,
- The Institute of Roads and Bridges
Languagepl polski
Certifying UnitFaculty of Civil Engineering (FCE)
Disciplineconstruction / (technology domain) / (technological sciences)
Start date21-12-2012
Defense Date03-10-2018
End date24-10-2018
Supervisor Artur Zbiciak (FCE / IRB)
Artur Zbiciak,,
- The Institute of Roads and Bridges
Pages210
Keywords in Polishrównania konstytutywne, modele reologiczne, sprezysto-lepko-plastycznosc, MES, mieszanki mineralno-asfaltowe, nawierzchnie podatne
Keywords in Englishconstitutive equations, rheological models, elasto-visco-plasticity, FEM, asphalt-aggregate mixes, flexible pavement
Abstract in PolishW rozprawie przedstawiono zagadnienie formułowania relacji konstytutywnych materiałów sprezysto-lepko-plastycznych oraz ich wykorzystania w symulacjach numerycznych warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej. Powszechnie stosowany model sprezysty nie pozwala w pełni uwzglednic wpływu temperatury, czasu oraz intensywnosci obciazenia na zjawiska zachodzace w nawierzchniach podatnych. W zwiazku z tym przeprowadzono badania nad opracowaniem nowych relacji, opisujacych zachowanie materiału, wykorzystujac podejscie fenomenologiczne. Zwiazki konstytutywne przedstawiono za pomoca wieloparametrowych struktur, składajacych sie z elementarnych modeli mechanicznych, odzwierciedlajacych zjawiska akumulowania i rozpraszania energii. W rezultacie badan opracowano oryginalne modele sprezysto-lepko-plastyczne, pozwalajace na odwzorowanie zachowania mieszanki mineralno-asfaltowej poddanej obciazeniom działajacym w szerokim zakresie czestotliwosci, temperatur oraz intensywnosci obciazen. Do implementacji opracowanych modeli materiałów i testów numerycznych posłuzył komercyjny system MES ABAQUS. Algorytmy zaprogramowano w jezyku FORTRAN w postaci procedur UMAT. Sprawdzono poprawnosc implementacji poprzez przeprowadzenie szeregu podstawowych testów numerycznych, których wyniki potwierdzaja poprawnosc w zakresie lepkosprezystym i sprezysto-lepkoplastycznym. Istotnym zagadnieniem był dobór stałych materiałowych, wystepujacych w sformułowanych relacjach konstytutywnych. Zastosowanie zasady superpozycji czasowo-temperaturowej pozwoliło na wykorzystanie wyników testów cyklicznych (DMA) przeprowadzonych w róznych temperaturach. Przedstawiono algorytm identyfikacji, w którym procedura tworzenia krzywej wiodacej zespolonego modułu sztywnosci jest jednym z etapów posrednich. Na tej podstawie opracowano program do kalibracji modelu, a jego działanie testowano na wynikach badan rzeczywistych materiałów. Zagadnienie mechanistyczno-empirycznego projektowania nawierzchni podatnych i półsztywnych uzupełniono o przedstawienie sposobów wyznaczania przemieszczen, odkształcen i naprezen. Jako wzorzec do porównania z bardziej zaawansowanymi rozwiazaniami niesprezystymi wykorzystano autorski program komputerowy, implementujacy rozwiazanie zadania Burmistera. Opracowano metodyke stosowania tzw. elementów „nieskonczonych”. Przeprowadzono symulacje numeryczne, odwzorowujace trzy zagadnienia, spotykanych w projektowaniu i ocenie nawierzchni. Pokazano, w jaki sposób model osiowo-symetryczny, najczesciej wykorzystywany do obliczen w drogownictwie, moze byc udoskonalony. Opracowany trójwymiarowy model nawierzchni lotniskowej i zastosowano do badania złozonego stanu naprezenia, pojawiajacego sie podczas przejazdu obciazenia o duzej intensywnosci. Zastosowano technike submodelingu w celu wyznaczenia miejsc koncentracji naprezen i odkształcen w nawierzchni na obiekcie mostowym.
Thesis file
Rozprawa doktorska - Rafał Michalczyk - Opis konstytutywny i modelowanie numeryczne.pdf 27.54 MB

Get link to the record

Back