Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Badania romanowskie nanorurek węglowych ze szczególnym uwzględnieniem struktury pasmowej

Abstract

Dissertation concerns Raman studies of fully isolated single-walled and double-walled carbon nanotubes, and powders of pristine and modified multi-walled carbon nanotubes. In the case of single-walled and double-walled carbon nanotubes Raman study was performed with polarized light. Antenna effect was observed for all identified Raman bands. This effect was ascribed to the influence of electronic transitions rather than to the samples geometry and depolarization. Such an influence is important because single carbon nanotube can be observed only in the resonant case, it means only when Raman scattering is enhanced by real electronic transitions. Analysis of Raman tensor shows that it depends on imaginary part of dielectric function. Ab initio calculations for few single-walled carbon nanotubes were performed. Moreover, for part of them, single carbon vacancy, functionalization and axial stress were included. In the case of multiwalled carbon nanotubes structural stability to laser radiation study was performed. It was shown that laser radiation can significantly increase the local temperature, particularly, for pristine nanotubes the lowest used laser power density was enough to raise the local temperature to the multiwalled carbon nanotube decomposition temperature.
Identyfikator pozycji
WUT285767
Rodzaj dyplomu
Praca doktorska
Autor
Tytuł w języku polskim
Badania romanowskie nanorurek węglowych ze szczególnym uwzględnieniem struktury pasmowej
Język
(pl) polski
Jednostka dyplomująca
Wydział Fizyki (WF)
Dyscyplina nauki
fizyka / dziedzina nauk fizycznych / obszar nauk ścisłych
Status pracy
Obroniona
Data obrony
10-03-2011
Promotor
Leszek Adamowicz Leszek Adamowicz Wydział Fizyki (WF)
Recenzenci wewnętrzni
Recenzenci zewnętrzni
Jacek Baranowski Jacek Baranowski Afiliacja zewnętrzna publikacji: Sieć Badawcza Łukasiewicza - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Paginacja
83
Słowa kluczowe w języku polskim
nanorurki węglowe, spektroskopia ramana
Streszczenie w języku polskim
Praca dotyczy badan ramanowskich w pełni izolowanych jednosciennych i dwusciennych nanorurek weglowych, oraz proszków niemodyfikowanych i zmodyfikowanych nanorurek wielosciennych. W przypadku nanorurek jednosciennych i dwusciennych wykonano badania ramanowskie w swietle spolaryzowanym. Zaobserwowano efekt antenowy dla wszystkich zidentyfikowanych pasm ramanowskich. Efekt ten wytłumaczono wpływem przejsc optycznych w odró�nieniu od wczesniejszych interpretacji wykorzystujacych geometrie próbek oraz depolaryzacje. Wpływ ten jest istotny gdy� pojedyncze nanorurki weglowe obserwuje sie tylko w przypadku rezonansowym, to znaczy tylko, gdy rozpraszaniu ramanowskiemu towarzysza rzeczywiste przejscia optyczne. Analizujac postac tensora ramanowskiego pokazano jego zale�nosc od czesci urojonej funkcji dielektrycznej. Obliczenia ab initio czesci urojonej funkcji dielektrycznej wykonano dla kilku jednosciennych nanorurek weglowych. Ponadto, dla czesci z nich uwzgledniono wystepowanie wakansji weglowych, funkcjonalizacji oraz napre�en osiowych. W przypadku nanorurek wielosciennych zbadano stabilnosc struktury badanych nanorurek ze wzgledu na ekspozycje na promieniowanie laserowe. Pokazano, �e promieniowanie laserowe mo�e znacznie podniesc lokalna temperature. W szczególnosci, dla nanorurek niezmodyfikowanych najni�sza stosowana gestosc mocy wystarcza, aby podniesc lokalna temperature próbki do temperatury ich rozpadu.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Judek.pdf
    Zgłoszenie prośby o wygenerowanie linku do pobrania plików
Poproś o plik WCAG
Liczba cytowań
3

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/phd/WUT285767/
URN
urn:pw-repo:WUT285767

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek