Praca mikrosieci w systemie elektroenergetycznym

Krzysztof Księżyk

Abstract

W rozprawie przedstawiono rozwiązanie wybranych zadań optymalizacyjnych związanych z pracą mikrosieci. Sformułowano dwa zadania dotyczące optymalizacji pracy mikroźródeł. Przedstawione zostały odpowiednie postacie funkcji celu dla określenia optymalnych bazowych punktów pracy mikroźródeł. Rozważano poszukiwanie optimum lokalnego w zakresie minimalizacji całkowitych strat mocy czynnej oraz optimum lokalnego w zakresie minimalizacji kosztów pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną. Sformułowano również trzy zadania dotyczące funkcjonowania zasobnika energii elektrycznej. Przedstawione zostały odpowiednie postacie funkcji celu dla określenia wielkości i lokalizacji zasobnika energii elektrycznej. Poszukiwano optimum lokalnego w zakresie minimalizacji strat energii czynnej w mikrosieci oraz w zakresie minimalizacji kosztów pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną. Przedstawiono również odpowiednią postać funkcji celu dla określenia optymalnych przedziałów ładowania i rozładowania zasobnika w oparciu o kryterium minimalizacji kosztu pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną. W zbiorze warunków ograniczających zwrócono uwagę na zachowanie odpowiednich warunków pracy mikrosieci oraz na poprawną eksploatację zasobnika energii elektrycznej. Przedstawiono oryginalne modele matematyczne zarówno dla zadania wyboru optymalnej strategii sterowania mikrosiecią, jak również dla problemu wyboru optymalnej strategii funkcjonowania zasobnika. Zbudowano algorytmy rozwiązań wszystkich prezentowanych w rozprawie zadań wykorzystując technikę algorytmów ewolucyjnych. Przeprowadzono obliczenia optymalizacyjne dla przykładowej mikrosieci. Zaprezentowano wyniki uzyskane podczas realizacji badań oraz przedstawiono ich analizę.Scharakteryzowano również pracę mikrosieci w trybie autonomicznym. Omówiono sterowanie pracą mikrosieci oraz przedstawiono analizę wybranych stanów przejściowych w tym trybie.Zaprezentowano system informatyczny do optymalizacji pracy mikrosieci. Scharakteryzowano jego podstawowe elementy, przedstawiono postać danych wejściowych, oraz sposób postępowania prowadzący do rozwiązania zaimplementowanych zadań optymalizacyjnych.Pod koniec rozprawy sformułowano wnioski oraz przedstawiono kierunki dalszych badań.
Diploma typeDoctor of Philosophy
Author Krzysztof Księżyk (FoEE)
Krzysztof Księżyk,,
- Faculty of Electrical Engineering
Title in PolishPraca mikrosieci w systemie elektroenergetycznym
Languagepl polski
Certifying UnitFaculty of Electrical Engineering (FoEE)
Defense Date08-11-2010
Supervisor Mirosław Parol (FoEE / IEPE)
Mirosław Parol,,
- The Institute of Electrical Power Engineering

Pages162
Keywords in Polishsystemy elektroenergetyczne, mikrosieci, optymalizacja, systemy informatyczne
Abstract in PolishW rozprawie przedstawiono rozwiązanie wybranych zadań optymalizacyjnych związanych z pracą mikrosieci. Sformułowano dwa zadania dotyczące optymalizacji pracy mikroźródeł. Przedstawione zostały odpowiednie postacie funkcji celu dla określenia optymalnych bazowych punktów pracy mikroźródeł. Rozważano poszukiwanie optimum lokalnego w zakresie minimalizacji całkowitych strat mocy czynnej oraz optimum lokalnego w zakresie minimalizacji kosztów pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną. Sformułowano również trzy zadania dotyczące funkcjonowania zasobnika energii elektrycznej. Przedstawione zostały odpowiednie postacie funkcji celu dla określenia wielkości i lokalizacji zasobnika energii elektrycznej. Poszukiwano optimum lokalnego w zakresie minimalizacji strat energii czynnej w mikrosieci oraz w zakresie minimalizacji kosztów pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną. Przedstawiono również odpowiednią postać funkcji celu dla określenia optymalnych przedziałów ładowania i rozładowania zasobnika w oparciu o kryterium minimalizacji kosztu pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną. W zbiorze warunków ograniczających zwrócono uwagę na zachowanie odpowiednich warunków pracy mikrosieci oraz na poprawną eksploatację zasobnika energii elektrycznej. Przedstawiono oryginalne modele matematyczne zarówno dla zadania wyboru optymalnej strategii sterowania mikrosiecią, jak również dla problemu wyboru optymalnej strategii funkcjonowania zasobnika. Zbudowano algorytmy rozwiązań wszystkich prezentowanych w rozprawie zadań wykorzystując technikę algorytmów ewolucyjnych. Przeprowadzono obliczenia optymalizacyjne dla przykładowej mikrosieci. Zaprezentowano wyniki uzyskane podczas realizacji badań oraz przedstawiono ich analizę.Scharakteryzowano również pracę mikrosieci w trybie autonomicznym. Omówiono sterowanie pracą mikrosieci oraz przedstawiono analizę wybranych stanów przejściowych w tym trybie.Zaprezentowano system informatyczny do optymalizacji pracy mikrosieci. Scharakteryzowano jego podstawowe elementy, przedstawiono postać danych wejściowych, oraz sposób postępowania prowadzący do rozwiązania zaimplementowanych zadań optymalizacyjnych.Pod koniec rozprawy sformułowano wnioski oraz przedstawiono kierunki dalszych badań.
Citation count*5 (2020-10-22)

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?