Modelowanie oddziaływań w zbiorniku cysterny samochodowej z zastosowaniem MES

Dariusz Sowiński

Abstract

Meritum stanowi nowa metoda modelowania oddziaływań cieczy z elementami cysterny w warunkach dynamicznych przy wykorzystaniu MES (ang. FEM). Opracowano metodykę wykonywania analiz dynamicznych cystern do przewozu płynów z uwzględnieniem następujących czynników: wzajemne oddziaływanie cieczy i wewnętrznych elementów zbiornika z uwzględnieniem modelowania wymuszeń dynamicznych zorientowanych w dowolny sposób względem cysterny; dowolna konfiguracji napełnienia komór; ściśliwość cieczy; lepkość cieczy. Potrzeba opracowania metodyki umożliwiającej uwzględnienie ww. czynników wynikła z powodu iż w przypadku większości cystern poszczególne komory są w warunkach eksploatacji napełniane w różnym stopniu cieczami o różnych właściwościach (benzyna, olej napędowy itp.), natomiast aktualnie stosowane metody analizowania takiego typu układów mechanicznych pod kątem ich wytrzymałości są niewystarczające. Do modelowania właściwości cieczy została wykorzystana teoria materiałów hiperelastycznych. Opisane cysterny zamodelowano jako klasyczne konstrukcje skorupowe (elementami powłokowymi pierwszego rzędu typu SHELL). Model bryłowy cieczy wypełniającej w określony sposób komory podzielono na elementy objętościowe pierwszego rzędu (6 lub 8 węzłów) z przypisanymi parametrami materiału hiperelastycznego.
Diploma typeDoctor of Philosophy
Author Dariusz Sowiński (FACME)
Dariusz Sowiński,,
- Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering
Title in PolishModelowanie oddziaływań w zbiorniku cysterny samochodowej z zastosowaniem MES
Languagepl polski
Certifying UnitFaculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Defense Date08-06-2010
Supervisor Jerzy Osiński (FACME / IMDF)
Jerzy Osiński,,
- Institute of Machine Design Fundamentals

Pages169
Keywords in Polishtransport cieczy, cysterny, bezpieczeństwo ruchu drogowego
Abstract in PolishMeritum stanowi nowa metoda modelowania oddziaływań cieczy z elementami cysterny w warunkach dynamicznych przy wykorzystaniu MES (ang. FEM). Opracowano metodykę wykonywania analiz dynamicznych cystern do przewozu płynów z uwzględnieniem następujących czynników: wzajemne oddziaływanie cieczy i wewnętrznych elementów zbiornika z uwzględnieniem modelowania wymuszeń dynamicznych zorientowanych w dowolny sposób względem cysterny; dowolna konfiguracji napełnienia komór; ściśliwość cieczy; lepkość cieczy. Potrzeba opracowania metodyki umożliwiającej uwzględnienie ww. czynników wynikła z powodu iż w przypadku większości cystern poszczególne komory są w warunkach eksploatacji napełniane w różnym stopniu cieczami o różnych właściwościach (benzyna, olej napędowy itp.), natomiast aktualnie stosowane metody analizowania takiego typu układów mechanicznych pod kątem ich wytrzymałości są niewystarczające. Do modelowania właściwości cieczy została wykorzystana teoria materiałów hiperelastycznych. Opisane cysterny zamodelowano jako klasyczne konstrukcje skorupowe (elementami powłokowymi pierwszego rzędu typu SHELL). Model bryłowy cieczy wypełniającej w określony sposób komory podzielono na elementy objętościowe pierwszego rzędu (6 lub 8 węzłów) z przypisanymi parametrami materiału hiperelastycznego.
Citation count*5 (2020-09-18)

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?