Statystyczna i geostatystyczna analiza możliwości wykorzystania pomiarów magnetometrycznych do oceny potencjalnego zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi

Piotr Fabijańczyk

Abstract

W niniejszej pracy skupiono się na wykorzystaniu metod geostatystycznych w celu zwiększenia efektywności magnetometrii terenowej w określaniu obszarów potencjalnie zanieczyszczonych metalami ciężkimi. Zbadano możliwości użycia metod geostatystycznych do wytyczania sieci pomiarowych, w celu osiągnięcia zakładanej dokładności szacowanych rozkładów przestrzennych. Przeanalizowano najbardziej efektywne geostatystyczne metody integracji danych magnetometrycznych i chemicznych. Określono także miary na podstawie pomiarów podatności magnetycznej, które mogą być pomocne w określaniu poziomu zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi przy wykorzystaniu geostatystycznych metod wskaźnikowych. Rezultaty przeprowadzonych badań pokazały, że metody geostatystyczne mogą w znacznym stopniu zwiększyć dokładność i jednocześnie zredukować koszty zastosowania metody magnetometrii terenowej do oceny potencjalnego zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi. Możliwe zastosowania metod geostatystycznych w magnetometrii terenowej zilustrowano wykorzystując dane pomiarowe pochodzące z wybranych obszarów pomiarowych, położonych na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
Diploma typeDoctor of Philosophy
Author Piotr Fabijańczyk (FEE / DISEQR)
Piotr Fabijańczyk,,
- Department of Informationa Science and Environment Quality Research
Title in PolishStatystyczna i geostatystyczna analiza możliwości wykorzystania pomiarów magnetometrycznych do oceny potencjalnego zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi
Languagepl polski
Certifying UnitFaculty of Environmental Engineering (FEE)
Defense Date22-06-2010
Supervisor Jarosław Zawadzki (FEE / DISEQR)
Jarosław Zawadzki,,
- Department of Informationa Science and Environment Quality Research

Pages163
Keywords in Polishpomiary magnetyczne, ochrona środowiska, geostatystyka, metale ciężkie
Abstract in PolishW niniejszej pracy skupiono się na wykorzystaniu metod geostatystycznych w celu zwiększenia efektywności magnetometrii terenowej w określaniu obszarów potencjalnie zanieczyszczonych metalami ciężkimi. Zbadano możliwości użycia metod geostatystycznych do wytyczania sieci pomiarowych, w celu osiągnięcia zakładanej dokładności szacowanych rozkładów przestrzennych. Przeanalizowano najbardziej efektywne geostatystyczne metody integracji danych magnetometrycznych i chemicznych. Określono także miary na podstawie pomiarów podatności magnetycznej, które mogą być pomocne w określaniu poziomu zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi przy wykorzystaniu geostatystycznych metod wskaźnikowych. Rezultaty przeprowadzonych badań pokazały, że metody geostatystyczne mogą w znacznym stopniu zwiększyć dokładność i jednocześnie zredukować koszty zastosowania metody magnetometrii terenowej do oceny potencjalnego zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi. Możliwe zastosowania metod geostatystycznych w magnetometrii terenowej zilustrowano wykorzystując dane pomiarowe pochodzące z wybranych obszarów pomiarowych, położonych na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
Citation count*2 (2020-05-11)

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?