Komfort cieplny człowieka w warunkach wentylacji indywidualnej w pomieszczeniach biurowych

Marta Chludzińska

Abstract

Zadaniem wentylacji i klimatyzacji jest zapewnienie użytkownikom pomieszczeń poczucia komfortu, czyli zadowolenia z warunków panujących w pomieszczeniu. W wentylacji mieszającej powstałe jednorodne środowisko nie stwarza warunków, które byłyby akceptowane przez wszystkich użytkowników pomieszczenia, natomiast zastosowanie wentylacji wyporowej może powodować u użytkowników odczucie lokalnego dyskomfortu cieplnego, spowodowane przeciągiem czy też pionowym gradientem temperatury. Idealnym rozwiązaniem może być zatem stosowanie indywidualnego systemu regulacji. W warunkach biurowych proces ten można realizować poprzez umieszczanie nawiewników (z możliwością regulowania kierunku nawiewu oraz ilości powietrza) w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca pracy np. w biurku. Przy uwzględnieniu indywidualnego nawiewu świeżego powietrza z osobistą kontrolą temperatury i prędkości powietrza, możliwe jest uzyskanie satysfakcji każdego użytkownika pomieszczenia. Rozwiązanie to jest szczególnie istotne w pomieszczeniach, w których pracuje duża grupa osób (np. pomieszczenia typu 'open - space'). Celem pracy było zbadanie wpływu kierunku napływu świeżego oraz różnicy temperatury między powietrzem nawiewanym a powietrzem w pomieszczeniu na odczucie lokalnego komfortu cieplnego użytkowników tego systemu. Pracę zrealizowano w laboratorium CIOP-PIB, gdzie przeprowadzono badania z udziałem 20 ochotników (mężczyzn w wieku 20-25 lat) oraz z wykorzystaniem 16-segmentowego manekina termicznego. Pomiary prowadzono w komorze klimatycznej przy specjalnie skonstruowanym stanowisku badawczym. Metodyka badań miała na celu określenie komfortu użytkowników przy jednoczesnym zapewnieniu stałej, higienicznej ilości powietrza świeżego i zakładała utrzymanie stałego wydatku powierza w ilości 72 m3/h (20 l/s). Sposób ustalenia parametrów nawiewu, przy których odczuwalne warunki cieplne będą komfortowe, zakładał analizę kwestionariuszy zawierających subiektywną ocenę wrażeń cieplnych ochotników biorących udział w badaniach oraz pomiar wartości temperatury na powierzchni manekina termicznego. Przeprowadzone badania stały się podstawą do opracowania wytycznych pomocnych przy określaniu parametrów powietrza, które będą zapewniały największą efektywność wykonywanej pracy oraz optymalne (komfortowe) warunki cieplnych środowiska pracy. Ustalenie korelacji pomiędzy tymi parametrami umożliwiło wyznaczenie zakresu wartości zapewniających odczucie komfortu.
Diploma typeDoctor of Philosophy
Author Marta Chludzińska (FEE / DHV)
Marta Chludzińska,,
- Department of Heating and Ventilation
Title in PolishKomfort cieplny człowieka w warunkach wentylacji indywidualnej w pomieszczeniach biurowych
Languagepl polski
Certifying UnitFaculty of Environmental Engineering (FEE)
Defense Date29-06-2010
Supervisor Bogdan Mizieliński (FEE)
Bogdan Mizieliński,,
- Faculty of Environmental Engineering

Pages151
Keywords in Polishbudynki biurowe, wentylacja, klimatyzacja, komfort cieplny
Abstract in PolishZadaniem wentylacji i klimatyzacji jest zapewnienie użytkownikom pomieszczeń poczucia komfortu, czyli zadowolenia z warunków panujących w pomieszczeniu. W wentylacji mieszającej powstałe jednorodne środowisko nie stwarza warunków, które byłyby akceptowane przez wszystkich użytkowników pomieszczenia, natomiast zastosowanie wentylacji wyporowej może powodować u użytkowników odczucie lokalnego dyskomfortu cieplnego, spowodowane przeciągiem czy też pionowym gradientem temperatury. Idealnym rozwiązaniem może być zatem stosowanie indywidualnego systemu regulacji. W warunkach biurowych proces ten można realizować poprzez umieszczanie nawiewników (z możliwością regulowania kierunku nawiewu oraz ilości powietrza) w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca pracy np. w biurku. Przy uwzględnieniu indywidualnego nawiewu świeżego powietrza z osobistą kontrolą temperatury i prędkości powietrza, możliwe jest uzyskanie satysfakcji każdego użytkownika pomieszczenia. Rozwiązanie to jest szczególnie istotne w pomieszczeniach, w których pracuje duża grupa osób (np. pomieszczenia typu 'open - space'). Celem pracy było zbadanie wpływu kierunku napływu świeżego oraz różnicy temperatury między powietrzem nawiewanym a powietrzem w pomieszczeniu na odczucie lokalnego komfortu cieplnego użytkowników tego systemu. Pracę zrealizowano w laboratorium CIOP-PIB, gdzie przeprowadzono badania z udziałem 20 ochotników (mężczyzn w wieku 20-25 lat) oraz z wykorzystaniem 16-segmentowego manekina termicznego. Pomiary prowadzono w komorze klimatycznej przy specjalnie skonstruowanym stanowisku badawczym. Metodyka badań miała na celu określenie komfortu użytkowników przy jednoczesnym zapewnieniu stałej, higienicznej ilości powietrza świeżego i zakładała utrzymanie stałego wydatku powierza w ilości 72 m3/h (20 l/s). Sposób ustalenia parametrów nawiewu, przy których odczuwalne warunki cieplne będą komfortowe, zakładał analizę kwestionariuszy zawierających subiektywną ocenę wrażeń cieplnych ochotników biorących udział w badaniach oraz pomiar wartości temperatury na powierzchni manekina termicznego. Przeprowadzone badania stały się podstawą do opracowania wytycznych pomocnych przy określaniu parametrów powietrza, które będą zapewniały największą efektywność wykonywanej pracy oraz optymalne (komfortowe) warunki cieplnych środowiska pracy. Ustalenie korelacji pomiędzy tymi parametrami umożliwiło wyznaczenie zakresu wartości zapewniających odczucie komfortu.
Citation count*5 (2020-09-18)

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?