Biodegradacja zużytych chłodziw w procesie unieszkodliwiania ścieków z obróbki powierzchniowej metali

Adam Muszyński

Abstract

Celem badań było opracowanie biotechnologii unieszkodliwiania ścieków z obróbki powierzchniowej metali, zawierających zużyte chłodziwa szlifireskie z Fabryki Łożysk Tocznych "Iskra" w Kielcach. Wzięto pod uwagę czynniki które mogą wspmagać procesy biodegardacji ścieków (rozcieńczanie ściekami bytowo-gospodarczymi, wprowadzanie dodatkowego, zaszczepienia drobnoustrojami aktywnymi w rozkładzie emulsji wodno-olejowych, zastosowanie warunków tlenowo-beztelnowych o róznej długości trwania tych faz, immoblizację drobnoustrojów na wybranych trzech nośnikach stałych). Ponadto przeprowadzono badania uzupełniające (ekotoksykologiczne i podatności na biodegradację), niezbędne do oceny procesu eliminacji zanieczyszczeń ze ścieków. Opracowane parametry pozwalają na uzyskanie eliminacji 87% ChZT, 97% BZT5, 98% substancji ekstrahujących się eterem naftowym oraz ponad 96% sumy węglowodorów w podczerwieni. Badania chromatograficzne wykazały niemal całkowitą redukcję zawartych w ściekach węglowodorów ropopchodnych. Analiza kinetyki proceu oczyszczania ścieków z FŁT "Iskra" S.A. przy wytypowanych parametrach biotechnologicznych wykazała, że związki organiczne są eliminowane zgodnie z reakcją I rzędu. Wykazano, że niezależnie od zastosowanych koncentratów emulsji i warunków pracy chłodziwa, metoda biotechnologiczna oczyszczania ścieków umożliwia uzyskanie zawartości substancji ekstrahującej się eterem naftowym poniżej dopuszczalnej wartości tego wskaźnika w ściekach odprowadzanych do kanalizacji miejskiej.
Diploma typeDoctor of Philosophy
Author Adam Muszyński (FEE / DB)
Adam Muszyński,,
- Department of Biology
Title in PolishBiodegradacja zużytych chłodziw w procesie unieszkodliwiania ścieków z obróbki powierzchniowej metali
Languagepl polski
Certifying UnitFaculty of Environmental Engineering (FEE)
Disciplineenvironmental engineering / (technology domain) / (technological sciences)
Defense Date18-12-2001
Supervisor Maria Łebkowska (FEE / DB)
Maria Łebkowska,,
- Department of Biology

Pages210
Keywords in Polishbiodegradacja związków chemicznych, chłodziwa, obróbka powierzchniowa metali, utylizacja ścieków
Abstract in PolishCelem badań było opracowanie biotechnologii unieszkodliwiania ścieków z obróbki powierzchniowej metali, zawierających zużyte chłodziwa szlifireskie z Fabryki Łożysk Tocznych "Iskra" w Kielcach. Wzięto pod uwagę czynniki które mogą wspmagać procesy biodegardacji ścieków (rozcieńczanie ściekami bytowo-gospodarczymi, wprowadzanie dodatkowego, zaszczepienia drobnoustrojami aktywnymi w rozkładzie emulsji wodno-olejowych, zastosowanie warunków tlenowo-beztelnowych o róznej długości trwania tych faz, immoblizację drobnoustrojów na wybranych trzech nośnikach stałych). Ponadto przeprowadzono badania uzupełniające (ekotoksykologiczne i podatności na biodegradację), niezbędne do oceny procesu eliminacji zanieczyszczeń ze ścieków. Opracowane parametry pozwalają na uzyskanie eliminacji 87% ChZT, 97% BZT5, 98% substancji ekstrahujących się eterem naftowym oraz ponad 96% sumy węglowodorów w podczerwieni. Badania chromatograficzne wykazały niemal całkowitą redukcję zawartych w ściekach węglowodorów ropopchodnych. Analiza kinetyki proceu oczyszczania ścieków z FŁT "Iskra" S.A. przy wytypowanych parametrach biotechnologicznych wykazała, że związki organiczne są eliminowane zgodnie z reakcją I rzędu. Wykazano, że niezależnie od zastosowanych koncentratów emulsji i warunków pracy chłodziwa, metoda biotechnologiczna oczyszczania ścieków umożliwia uzyskanie zawartości substancji ekstrahującej się eterem naftowym poniżej dopuszczalnej wartości tego wskaźnika w ściekach odprowadzanych do kanalizacji miejskiej.
Thesis file
Muszynski_Adam_biodegradacja.pdf 9.37 MB
Citation count*4 (2015-07-23)

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?