Badania rozpoznawania anionów w układzie dwufazowym z membraną i ich zastosowania analityczne

Kamil Wojciechowski

Abstract

W pracy przedstawiono problematykę coraz intensywniej rozwijającej się dziedziny chemii supramolekularnej jaką jest rozpoznawanie anionów. Głównym celem opisanych badań było skonstruowanie czujników potencjometrycznych typu ISE (ang. Ion - Selective Electrode) lub CHEMFET (ang. Chemically Modified Field Effect Transistor) selektywnych względem jonów fosforanowych(V) lub fluorkowych. Szczególnie czujniki wykorzystujące tranzystory polowe modyfikowane chemicznie typu CHEMFET stwarzają duże możliwości zastosowań w praktyce analitycznej. W celu osiągnięcia przedstawionego powyżej głównego celu pracy konieczne było przeprowadzenie szeregu badań pomocniczych mających na celu określenie mechanizmu oddziaływania jonoforu z rozpoznawanymi jonami. Dokonano racjonalnej optymalizacji składu membrany, co umożliwiło skonstruowanie czujników o wysokiej selektywności początkowej na jony oraz wysokiej stabilności długoterminowej. Działanie czujników zostało potwierdzone w modelowym układzie analitycznym.
Diploma typeDoctor of Philosophy
Author Kamil Wojciechowski (FC / IBC / DM)
Kamil Wojciechowski,,
- Department Of Microbioanalytics
Title in PolishBadania rozpoznawania anionów w układzie dwufazowym z membraną i ich zastosowania analityczne
Languagepl polski
Certifying UnitFaculty of Chemistry (FC)
Disciplinechemistry / (chemical sciences domain) / (physical sciences)
Defense Date17-12-2001
Supervisor Zbigniew Brzózka (FC / IBC / DM)
Zbigniew Brzózka,,
- Department Of Microbioanalytics

Pages167
Keywords in Polishchemia analityczna, chemia analityczna jakościowa, oznaczanie anionów, membrany, czujniki elektrochemiczne
Abstract in PolishW pracy przedstawiono problematykę coraz intensywniej rozwijającej się dziedziny chemii supramolekularnej jaką jest rozpoznawanie anionów. Głównym celem opisanych badań było skonstruowanie czujników potencjometrycznych typu ISE (ang. Ion - Selective Electrode) lub CHEMFET (ang. Chemically Modified Field Effect Transistor) selektywnych względem jonów fosforanowych(V) lub fluorkowych. Szczególnie czujniki wykorzystujące tranzystory polowe modyfikowane chemicznie typu CHEMFET stwarzają duże możliwości zastosowań w praktyce analitycznej. W celu osiągnięcia przedstawionego powyżej głównego celu pracy konieczne było przeprowadzenie szeregu badań pomocniczych mających na celu określenie mechanizmu oddziaływania jonoforu z rozpoznawanymi jonami. Dokonano racjonalnej optymalizacji składu membrany, co umożliwiło skonstruowanie czujników o wysokiej selektywności początkowej na jony oraz wysokiej stabilności długoterminowej. Działanie czujników zostało potwierdzone w modelowym układzie analitycznym.
Thesis file
Wojciechowski_Kamil_badania.pdf 5.15 MB
Citation count*4 (2015-07-23)

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?