Efektywność usuwania barwników reaktywnych metodą adsorpcji na chitynie

Urszula Filipkowska

Abstract

W pracy badano efektywność usuwania barwników reaktywnych metodą adsorpcji na chitynie z kryla (niemodyfikowanej i częściowo modyfikowanej). Celem pracy była ocena efektywności usuwania barwników reaktywnych z roztworów wodnych metodą adsorpcji na chitynie w warunkach statycznych i dynamicznych w reaktorze cyrkulacyjnym typu air-lift. W warunkach statycznych określono wpływ sposobu przygotowania chityny, odczynu i rodzaju barwnika oraz obecności w roztworze drugiego barwnika i Rokafenolu N-8 na stałe wyznaczone w podwójnym równaniu Langmuira (pojemność adsorpcyjną chityny i powinowactwo barwnika do chityny). Przyjęto, że chityna posiada miejsca aktywne o różnej energii wiązania barwnika. Mieszaniny barwników były adsorbowane ze zbliżoną bądź większą efektywnością w porównaniu z pojedynczymi barwnikami. Obecność Rokafenolu N-8 w roztworze wpłynęła na obliżenie adsorpcji barwników na chitynie. Sam Rokafenol N-8 nie adsorbował się na chitynie z roztworów wodnych, ale obecność barwników w roztworze umożliwiła jego asorpcję. W warunkach dynamicznych badano adsorpcję Czerni DN w reaktorze cyrkulacyjnym air-lift o objętości czynnej 17 dm3. Oceniono wpływ stężenia początkowego barwnika, stężenia chityny oraz natężenia przepływu na efektywność procesu.
Diploma typeDoctor of Philosophy
Author Urszula Filipkowska (FEE)
Urszula Filipkowska,,
- Faculty of Environmental Engineering
Title in PolishEfektywność usuwania barwników reaktywnych metodą adsorpcji na chitynie
Languagepl polski
Certifying UnitFaculty of Environmental Engineering (FEE)
Disciplineenvironmental engineering / (technology domain) / (technological sciences)
Defense Date18-09-2001
Supervisor Ewa Klimiuk (FEE)
Ewa Klimiuk,,
- Faculty of Environmental Engineering

Pages116
Keywords in Polishbarwniki, usuwanie barwników, adsorpcja, chemia zjawisk powierzchniowych, chemia organiczna, prace doktorskie
Abstract in PolishW pracy badano efektywność usuwania barwników reaktywnych metodą adsorpcji na chitynie z kryla (niemodyfikowanej i częściowo modyfikowanej). Celem pracy była ocena efektywności usuwania barwników reaktywnych z roztworów wodnych metodą adsorpcji na chitynie w warunkach statycznych i dynamicznych w reaktorze cyrkulacyjnym typu air-lift. W warunkach statycznych określono wpływ sposobu przygotowania chityny, odczynu i rodzaju barwnika oraz obecności w roztworze drugiego barwnika i Rokafenolu N-8 na stałe wyznaczone w podwójnym równaniu Langmuira (pojemność adsorpcyjną chityny i powinowactwo barwnika do chityny). Przyjęto, że chityna posiada miejsca aktywne o różnej energii wiązania barwnika. Mieszaniny barwników były adsorbowane ze zbliżoną bądź większą efektywnością w porównaniu z pojedynczymi barwnikami. Obecność Rokafenolu N-8 w roztworze wpłynęła na obliżenie adsorpcji barwników na chitynie. Sam Rokafenol N-8 nie adsorbował się na chitynie z roztworów wodnych, ale obecność barwników w roztworze umożliwiła jego asorpcję. W warunkach dynamicznych badano adsorpcję Czerni DN w reaktorze cyrkulacyjnym air-lift o objętości czynnej 17 dm3. Oceniono wpływ stężenia początkowego barwnika, stężenia chityny oraz natężenia przepływu na efektywność procesu.
Thesis file
Filipkowska_Urszula_efektywnosc.pdf 5.86 MB
Citation count*4 (2015-07-23)

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?