Korozja wodorowa stali nierdzewnych

Krystyna Lublińska

Abstract

Celem pracy było szczegółowe zbadanie zmian, jakie zachodzą w wyniku nawodorowania w mikrostrukturze i strukturze stali nierdzewnych, zwłaszcza ferrytycznych, a także bliższe określenie mechanizmu i wpływu tych zmian na ich odporność korozyjną. Stwierdzono, po raz pierwszy, że wybór katodowy w stalach ferrytycznych powoduje istotne zmiany mikrostruktury, zwłaszcza w warstwie powierzchniowej metalu, objawiające się pojawieniem mikrobliźniaków z charakterystycznym reliefem powierzchniowym, wzrostem gęstości dyslokacji i lokalną nanokrystalizacją ziarna ferrytu oraz tworzeniem się samoistnych mikropęknięć, szczelin i pęcherzy wodorowych. W stalach tych stwierdzono ponadto uszkodzenie korozyjne na większej głębokości, widoczne na przekrojach poprzecznych, zwłaszcza na granicach ziaren i w miejscach wtrąceń niemetalicznych. Obserwowane zmiany mikrostrukturalne, związane z oddziaływaniem wodoru, prowadzą do obniżenia odporności na korozję lokalną, zwłaszcza wżerową i naprężeniową badanych stali. Wnikanie wodoru do stali nierdzewnych powoduje także obniżenie ich własności plastycznych. Wysunięto hipotezę, że pojawiające się samoistne pęknięcia i mikropęknięcia w stanach ferrytycznych są spowodowane nie tylko pułapkowaniem wodoru, lecz również naprężeniami powstałymi wskutek wzrostu parametru sieci krystalicznej pod wpływem wodorowania. Słuszność tej hipotezy potwierdziły wyniki pomiarów metodą dyfrakcji rentgenowskiej i pomiary odkształceń próbek w czasie wodorowania.
Diploma typeDoctor of Philosophy
Author Krystyna Lublińska (FMSE)
Krystyna Lublińska,,
- Faculty of Materials Science and Engineering
Title in PolishKorozja wodorowa stali nierdzewnych
Languagepl polski
Certifying UnitFaculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Disciplinematerial sciences and engineering / (technology domain) / (technological sciences)
Defense Date01-01-2001
Supervisor Andrzej Szummer (FMSE)
Andrzej Szummer,,
- Faculty of Materials Science and Engineering

Pages166
Keywords in Polishkorozja wyrobów stalowych, stale nierdzewne
Abstract in PolishCelem pracy było szczegółowe zbadanie zmian, jakie zachodzą w wyniku nawodorowania w mikrostrukturze i strukturze stali nierdzewnych, zwłaszcza ferrytycznych, a także bliższe określenie mechanizmu i wpływu tych zmian na ich odporność korozyjną. Stwierdzono, po raz pierwszy, że wybór katodowy w stalach ferrytycznych powoduje istotne zmiany mikrostruktury, zwłaszcza w warstwie powierzchniowej metalu, objawiające się pojawieniem mikrobliźniaków z charakterystycznym reliefem powierzchniowym, wzrostem gęstości dyslokacji i lokalną nanokrystalizacją ziarna ferrytu oraz tworzeniem się samoistnych mikropęknięć, szczelin i pęcherzy wodorowych. W stalach tych stwierdzono ponadto uszkodzenie korozyjne na większej głębokości, widoczne na przekrojach poprzecznych, zwłaszcza na granicach ziaren i w miejscach wtrąceń niemetalicznych. Obserwowane zmiany mikrostrukturalne, związane z oddziaływaniem wodoru, prowadzą do obniżenia odporności na korozję lokalną, zwłaszcza wżerową i naprężeniową badanych stali. Wnikanie wodoru do stali nierdzewnych powoduje także obniżenie ich własności plastycznych. Wysunięto hipotezę, że pojawiające się samoistne pęknięcia i mikropęknięcia w stanach ferrytycznych są spowodowane nie tylko pułapkowaniem wodoru, lecz również naprężeniami powstałymi wskutek wzrostu parametru sieci krystalicznej pod wpływem wodorowania. Słuszność tej hipotezy potwierdziły wyniki pomiarów metodą dyfrakcji rentgenowskiej i pomiary odkształceń próbek w czasie wodorowania.
Thesis file
Lublinska_Krystyna_korozja.pdf 8.15 MB
Citation count*4 (2015-07-23)

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?