Analiza wpływu wybranych parametrów procesu prasowania obwiedniowego na strukturę i wytrzymałość zmęczeniową tarcz cienkościennych

Stanisław Ziółkiewicz

Abstract

Przeprowadzono badania celem wyjaśnienia przyczyn obniżenia odporności na działania sił okresowo zmiennych, próbek o wybranej geometrii (tarcza cienkościenna z trzpieniem) kształtowanych obwiedniowo na półgorąco (w pobliżu temeratury przemiany \03B1-\03B3). Dokonano porównania własności próbek wykonanych różnymi metodami (prasowane obwiedniowo w różnych temperaturach, prasowane obwiedniowo i ulepszane cieplnie, kute na gorąco i ulepszane cieplnie, toczone z ulepszonego cieplnie pręta). Przeprowadzono analizę stanu wiedzy na temat technologii prasowania obwiedniowego. Zbadano odkształcalność stali 40H oraz jej wytrzymałość w próbie cyklicznego zginania próbek tarczowych. Na podstawie obserwacji struktury i przełomów oceniono skutki zastosowania różnych technologii wykonania próbek.
Diploma typeDoctor of Philosophy
Author Stanisław Ziółkiewicz (FPE)
Stanisław Ziółkiewicz,,
- Faculty of Production Engineering
Title in PolishAnaliza wpływu wybranych parametrów procesu prasowania obwiedniowego na strukturę i wytrzymałość zmęczeniową tarcz cienkościennych
Languagepl polski
Certifying UnitFaculty of Production Engineering (FPE)
Disciplinemechanics / (technology domain) / (technological sciences)
Defense Date29-06-2001
Supervisor Leopold Berkowski (FPE)
Leopold Berkowski,,
- Faculty of Production Engineering

Pages110
Keywords in Polishprasowanie izostatyczne, tarcze, badania wytrzymałościowe
Abstract in PolishPrzeprowadzono badania celem wyjaśnienia przyczyn obniżenia odporności na działania sił okresowo zmiennych, próbek o wybranej geometrii (tarcza cienkościenna z trzpieniem) kształtowanych obwiedniowo na półgorąco (w pobliżu temeratury przemiany \03B1-\03B3). Dokonano porównania własności próbek wykonanych różnymi metodami (prasowane obwiedniowo w różnych temperaturach, prasowane obwiedniowo i ulepszane cieplnie, kute na gorąco i ulepszane cieplnie, toczone z ulepszonego cieplnie pręta). Przeprowadzono analizę stanu wiedzy na temat technologii prasowania obwiedniowego. Zbadano odkształcalność stali 40H oraz jej wytrzymałość w próbie cyklicznego zginania próbek tarczowych. Na podstawie obserwacji struktury i przełomów oceniono skutki zastosowania różnych technologii wykonania próbek.
Thesis file
Ziolkiewicz_Stanislaw_analiza.pdf 6.5 MB
Ziolkiewicz_Stanislaw_zalacznik_analiza.pdf 4.75 MB
Citation count*4 (2015-07-23)

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?