Modelowanie komputerowe strukturalnych aspektów dekohezji materiałów polikrystalicznych

Wojciech Spychalski

Abstract

W pracy modelowano wpływ mikrostruktury materiałów polikrystalicznych (granic ziaren) na przebiegiem procesu pękania. Opracowany program komputerowy bazował na modelu minimalnej energii pęknięcia. Zmiennymi wejściowymi w modelu były: względna energia pękania trans i międzykrystalicznego, udziału granic specjalnych, oraz kształt i wydłużenie ziaren. Otrzymane wyniki pozwoliły stwierdzić, że charakter pęknięcia jest niezmienny w przypadku gdy energia pękania wzdłuż granicy ziaren jest mniejsza niż 60% energii pękania przez ziarna. Ponadto zaobserwowano paraboliczną zależność pomiędzy odpornością na pękanie materiałów polikrystalicznych a procentowym udziałem granic specjalnych.
Diploma typeDoctor of Philosophy
Author Wojciech Spychalski (FMSE)
Wojciech Spychalski,,
- Faculty of Materials Science and Engineering
Title in PolishModelowanie komputerowe strukturalnych aspektów dekohezji materiałów polikrystalicznych
Languagepl polski
Certifying UnitFaculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Disciplinematerial sciences and engineering / (technology domain) / (technological sciences)
Defense Date22-06-2001
Supervisor Krzysztof Kurzydłowski (FMSE / DMD)
Krzysztof Kurzydłowski,,
- Division of Materials Design

Pages113
Keywords in Polishmateriały polikrystaliczne, pękanie materiałów, modelowanie matematyczne, programy komputerowe
Abstract in PolishW pracy modelowano wpływ mikrostruktury materiałów polikrystalicznych (granic ziaren) na przebiegiem procesu pękania. Opracowany program komputerowy bazował na modelu minimalnej energii pęknięcia. Zmiennymi wejściowymi w modelu były: względna energia pękania trans i międzykrystalicznego, udziału granic specjalnych, oraz kształt i wydłużenie ziaren. Otrzymane wyniki pozwoliły stwierdzić, że charakter pęknięcia jest niezmienny w przypadku gdy energia pękania wzdłuż granicy ziaren jest mniejsza niż 60% energii pękania przez ziarna. Ponadto zaobserwowano paraboliczną zależność pomiędzy odpornością na pękanie materiałów polikrystalicznych a procentowym udziałem granic specjalnych.
Thesis file
Spychalski_Wojciech_modelowanie.pdf 3.94 MB
Citation count*4 (2015-07-23)

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?