Zjawisko kawitacji w przewodach w warunkach nieustalonego przepływu wody

Elżbieta Rybak-Wilusz

Abstract

Rozprawa jest poświęcona zagadnieniu nieustalonej kawitacji lokalnej, wymuszonej uderzeniem hydraulicznym. Zjawisko kawitacji nieustalonej w przewodach opisywane jest modelami: parowo-cieczowymi oraz wydzielonego powietrza i kawitacji parowej. W pracy zwrócono uwagę na brak zgodności rezultatów badań eksperymentalnych z wynikami obliczeń symulacyjnych. Dotyczy to zarówno wartości ciśnień, jak też chwili powstawania oscylacji. Przeprowadzone zostały badania doświadczalne zjawiska kawitacji w przewodach, wymuszonego uderzeniem hydraulicznym. Ocenie poddane zostały maksymalne wartości przyrostów ciśnienia kawitacyjnego oraz czynniki oddziałujące na te przyrosty. Początkowo spośród tych czynników wyróżnione zostały: stopień redukcji ciśnienia w ruchu ustalonym oraz czas trwania stanu wrzenia wody (czas trwania ciśnienia kawitacyjnego). Badania eksperymentalne wykazały, że istnieją co najmniej trzy fazy oddziaływania czasu wrzenia na maksymalny przyrost kawitacyjnej oscylacji ciśnienia. Wykazanie istnienia trzeciej fazy - stabilizacji oscylacji ciśnienia nie było dotychczas sygnalizowane w publikacjach naukowych, poruszających te zagadnienia. Przebadano wpływ oddziaływania temperatury strumienia wody oraz stopnia początkowego odgazowania wody na wielkość oraz czas trwania kawitacyjnych oscylacji ciśnienia. W tym przypadku otrzymane wyniki pozwoliły na sformułowanie wielu uwag i zaleceń praktycznych, o inżynierskim znaczeniu.
Diploma typeDoctor of Philosophy
Author Elżbieta Rybak-Wilusz (FEE / DHEH)
Elżbieta Rybak-Wilusz,,
- Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics
Title in PolishZjawisko kawitacji w przewodach w warunkach nieustalonego przepływu wody
Languagepl polski
Certifying UnitFaculty of Environmental Engineering (FEE)
Disciplineenvironmental engineering / (technology domain) / (technological sciences)
Defense Date20-06-2001
Supervisor Marek Mitosek (FEE / DHEH)
Marek Mitosek,,
- Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics

Pages129
Keywords in Polishhydrodynamika, kawitacja, przepływ cieczy
Abstract in PolishRozprawa jest poświęcona zagadnieniu nieustalonej kawitacji lokalnej, wymuszonej uderzeniem hydraulicznym. Zjawisko kawitacji nieustalonej w przewodach opisywane jest modelami: parowo-cieczowymi oraz wydzielonego powietrza i kawitacji parowej. W pracy zwrócono uwagę na brak zgodności rezultatów badań eksperymentalnych z wynikami obliczeń symulacyjnych. Dotyczy to zarówno wartości ciśnień, jak też chwili powstawania oscylacji. Przeprowadzone zostały badania doświadczalne zjawiska kawitacji w przewodach, wymuszonego uderzeniem hydraulicznym. Ocenie poddane zostały maksymalne wartości przyrostów ciśnienia kawitacyjnego oraz czynniki oddziałujące na te przyrosty. Początkowo spośród tych czynników wyróżnione zostały: stopień redukcji ciśnienia w ruchu ustalonym oraz czas trwania stanu wrzenia wody (czas trwania ciśnienia kawitacyjnego). Badania eksperymentalne wykazały, że istnieją co najmniej trzy fazy oddziaływania czasu wrzenia na maksymalny przyrost kawitacyjnej oscylacji ciśnienia. Wykazanie istnienia trzeciej fazy - stabilizacji oscylacji ciśnienia nie było dotychczas sygnalizowane w publikacjach naukowych, poruszających te zagadnienia. Przebadano wpływ oddziaływania temperatury strumienia wody oraz stopnia początkowego odgazowania wody na wielkość oraz czas trwania kawitacyjnych oscylacji ciśnienia. W tym przypadku otrzymane wyniki pozwoliły na sformułowanie wielu uwag i zaleceń praktycznych, o inżynierskim znaczeniu.
Thesis file
Wilusz_Rybak_Elzbieta_zjawisko.pdf 3.76 MB
Citation count*4 (2015-07-23)

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?