Modelowanie procesów cieplno-hydraulicznych w sieciach ciepłowniczych

Olgierd Niemyjski

Abstract

Tematem pracy jest: Modelowanie procesów cieplno-hydraulicznych w sieciach ciepłowniczych. Obejmuje swym zakresem trzy tematy stanowiące odrębne rozdziały pracy: 1) modelowanie zjawisk przepływu wody w pierścieniowych sieciach ciepłowniczych; 2) modelowanie procesów cieplnych związanych ze stratami ciepła sieci kanałowych; 3) modelowanie stanów dynamicznych pracy sieci. W rozdziale 4 zamieszczono opis modelu przepływu wody w sieciach ciepłowniczych począwszy od analizy strukturalnej sieci z wykorzystaniem teorii grafu a kończąc na metodach numerycznych obliczania przepływu wody w układach pierścieniowych sieci. Model strat ciepła sieci kanałowych zbudowano w oparciu o metodę ?źródła i upustu? z uwzględnieniem bezwładności cieplnej gruntu (rozdział 5). Przeprowadzono analizę porównawczą z modelem dwuwymiarowym określającą jego wrażliwość na błąd określenia danych wejściowych takich jak: współczynnik przewodzenia ciepła dla gruntu, wielkość oporu przenikania ciepła dla izolacji rurociągu, głębokość prowadzenia kanału ciepłowniczego. Trzecią część pracy stanowi opis modelu procesów transportu ciepła, ściśle związanego z poprzednimi modelami a opartego na metodzie elementów. Umożliwia on przeprowadzenia symulacji pracy sieci ciepłowniczej przy dynamicznie zmieniających się warunkach brzegowych (temperatura wody sieciowej, temperatura powietrza zewnętrznego).
Diploma typeDoctor of Philosophy
Author Olgierd Niemyjski (FEE / DHV)
Olgierd Niemyjski,,
- Department of Heating and Ventilation
Title in PolishModelowanie procesów cieplno-hydraulicznych w sieciach ciepłowniczych
Languagepl polski
Certifying UnitFaculty of Environmental Engineering (FEE)
Disciplineenvironmental engineering / (technology domain) / (technological sciences)
Defense Date10-04-2001
Supervisor Stanisław Mańkowski (FEE)
Stanisław Mańkowski,,
- Faculty of Environmental Engineering

Pages171
Keywords in Polishsieci cieplne, modele optymalizacyjne
Abstract in PolishTematem pracy jest: Modelowanie procesów cieplno-hydraulicznych w sieciach ciepłowniczych. Obejmuje swym zakresem trzy tematy stanowiące odrębne rozdziały pracy: 1) modelowanie zjawisk przepływu wody w pierścieniowych sieciach ciepłowniczych; 2) modelowanie procesów cieplnych związanych ze stratami ciepła sieci kanałowych; 3) modelowanie stanów dynamicznych pracy sieci. W rozdziale 4 zamieszczono opis modelu przepływu wody w sieciach ciepłowniczych począwszy od analizy strukturalnej sieci z wykorzystaniem teorii grafu a kończąc na metodach numerycznych obliczania przepływu wody w układach pierścieniowych sieci. Model strat ciepła sieci kanałowych zbudowano w oparciu o metodę ?źródła i upustu? z uwzględnieniem bezwładności cieplnej gruntu (rozdział 5). Przeprowadzono analizę porównawczą z modelem dwuwymiarowym określającą jego wrażliwość na błąd określenia danych wejściowych takich jak: współczynnik przewodzenia ciepła dla gruntu, wielkość oporu przenikania ciepła dla izolacji rurociągu, głębokość prowadzenia kanału ciepłowniczego. Trzecią część pracy stanowi opis modelu procesów transportu ciepła, ściśle związanego z poprzednimi modelami a opartego na metodzie elementów. Umożliwia on przeprowadzenia symulacji pracy sieci ciepłowniczej przy dynamicznie zmieniających się warunkach brzegowych (temperatura wody sieciowej, temperatura powietrza zewnętrznego).
Thesis file
Niemyjski_Olgierd_modelowanie.pdf 10.71 MB
Citation count*4 (2015-07-23)

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?