Nanokrystaliczne stopy faz międzymetalicznych odwracalnie absorbujące wodór, otrzymywane metodą mechanicznej syntezy

Wojciech Rajewski

Abstract

Celem pracy było wytworzenie oraz charakterystyka nanokrystalicznych stopów faz międzymetalicznych odwracalnie absorbujących wodór typu AB5 i AB2, metodą mechanicznej syntezy. Stosując MA uzyskano stopy amorficzne mieszanin mielonych proszków. Obróbka cieplna otrzymanych materiałów spowodowała ich krystalizację. Proces amorfizacji mieszanin proszków badano metodą DSC. Prowadzono również obserwacje otrzymanych materiałów za pomocą metod SEM oraz TEM. Podczas procesu MA powstają aglomeraty, których wielkość oszacowano na około 50 nm. Skład chemiczny oraz czystość otrzymanych materiałów określono przy zastosowaniu analiz XRF, HPS i AES. Wyznaczono także struktury pasmowe badanych materiałów metodą TB LMTO-ASA. Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że metoda MA nadaje się do otrzymywania proszków stopów międzymetalicznych typu AB5 i AB2, które mogą być zastosowane jako materiał elektrodowy w ogniwach typu Ni-MHx oraz wykazały, że nanokrystaliczne materiały typu AB5 i AB2 z odpowiednim doborem dodatków stopowych charakteryzują się dużymi pojemnościami wyładowania w procesie elektrosorpcji/desorpcji wodoru.
Diploma typeDoctor of Philosophy
Author Wojciech Rajewski (FMSE)
Wojciech Rajewski,,
- Faculty of Materials Science and Engineering
Title in PolishNanokrystaliczne stopy faz międzymetalicznych odwracalnie absorbujące wodór, otrzymywane metodą mechanicznej syntezy
Languagepl polski
Certifying UnitFaculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Disciplinematerial sciences and engineering / (technology domain) / (technological sciences)
Defense Date19-02-2001
Supervisor Mieczysław Jurczyk (FMSE)
Mieczysław Jurczyk,,
- Faculty of Materials Science and Engineering

Pages120
Keywords in Polishinżynieria materiałowa, synteza nieorganiczna, chemia nieorganiczna, związki nieorganiczne, nanokryształy, związki międzymetaliczne
Abstract in PolishCelem pracy było wytworzenie oraz charakterystyka nanokrystalicznych stopów faz międzymetalicznych odwracalnie absorbujących wodór typu AB5 i AB2, metodą mechanicznej syntezy. Stosując MA uzyskano stopy amorficzne mieszanin mielonych proszków. Obróbka cieplna otrzymanych materiałów spowodowała ich krystalizację. Proces amorfizacji mieszanin proszków badano metodą DSC. Prowadzono również obserwacje otrzymanych materiałów za pomocą metod SEM oraz TEM. Podczas procesu MA powstają aglomeraty, których wielkość oszacowano na około 50 nm. Skład chemiczny oraz czystość otrzymanych materiałów określono przy zastosowaniu analiz XRF, HPS i AES. Wyznaczono także struktury pasmowe badanych materiałów metodą TB LMTO-ASA. Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że metoda MA nadaje się do otrzymywania proszków stopów międzymetalicznych typu AB5 i AB2, które mogą być zastosowane jako materiał elektrodowy w ogniwach typu Ni-MHx oraz wykazały, że nanokrystaliczne materiały typu AB5 i AB2 z odpowiednim doborem dodatków stopowych charakteryzują się dużymi pojemnościami wyładowania w procesie elektrosorpcji/desorpcji wodoru.
Thesis file
Rajewski_Wojciech_nanokrystaliczne.pdf 4.72 MB
Citation count*4 (2015-07-23)

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?