Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Szumy Barkhausena magnetycznej taśmy amorficznej w obrazie dynamiki nieliniowej

Paweł Plewka

Abstract

Barkhausen noise of magnetic amorphous ribbon in the image of nonlinear dynamics
Identyfikator pozycji
WUT281338
Rodzaj dyplomu
Praca doktorska
Autor
Paweł Plewka Paweł Plewka Zakład Fizyki Układów Złożonych (WF/ZFUZ)Wydział Fizyki (WF)
Tytuł w języku polskim
Szumy Barkhausena magnetycznej taśmy amorficznej w obrazie dynamiki nieliniowej
Język
(pl) polski
Jednostka dyplomująca
Wydział Fizyki (WF)
Dyscyplina nauki
fizyka / dziedzina nauk fizycznych / obszar nauk ścisłych
Status pracy
Obroniona
Data obrony
10-11-1999
Promotor
Paginacja
84
Słowa kluczowe w języku polskim
taśmy magnetyczne, materiały ferromagnetyczne amorficzne
Streszczenie w języku polskim
Szum Barkhausena amorficznej taśmy ferromagnetycznej mierzony jest w otwartym obwodzie magnetycznym. Niskoszumowy i szerokopasmowy układ pomiarowy umożliwia uzyskiwanie dużej liczby (rzędu miliona) próbek sygnału, odpowiadającego kilkudziesięciu procesom przemagnesowania. Podstawowym parametrem kontrolnym zastosowanym w doświadczeniu jest szybkość magnesowania. Głównym celem pracy jest wykazanie deterministycznego charakteru badanego zjawiska. W tym celu zastosowano obliczenia wymiaru korelacyjnego opartego na rekonstrukcji Takensa. Uzyskane wyniki zweryfikowano za pomocą metody danych zastępczych i dodatkowo zobrazowano diagramami rekurencyjnymi. Rezultaty świadczą o występowaniu silnego, nieliniowego składnika deterministycznego. Samopodobieństwo zmierzonego sygnału stwierdzono poprzez zastosowanie narzędzi analizy widmowej takich jak transformata Fouriera i transformata falkowa. Zakres prac pomiarowych obejmuje przebadanie taśmy amorficznej FeB oraz kilku nanokrystalicznych taśm FeZrB różniących się zawartością fazy krystalicznej.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Plewka_Pawel_szumy.pdf
Poproś o plik WCAG
Liczba cytowań
16

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/phd/WUT281338/
URN
urn:pw-repo:WUT281338

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek