Precipitation and micromixing

Wojciech Orciuch

Abstract

W pracy sformułowano metodę matematycznego opisu procesu precypitacji zachodzącego w przepływie burzliwym. Model procesu, poprzez zastosowanie hipotezy zamykającej, uwzględnia wpływ fluktuacji burzliwych stężeń reagentów na własności fazy stałej. Metoda ma charakter uniwersalny i umożliwia współpracę z modelami burzliwości stosowanymi w obliczeniowej mechanice płynów (CFD). Wyniki modelowania precypitacji siarczanu baru zostały zweryfikowane doświadczalnie. Zaproponowano również metodę interpretacji procesu precypitacji za pomocą diagramów precypitacyjnych. Skonstruowano diagramy precypitacyjne \03B1-aminokwasu i opisano je teoretycznie. Wykorzystano model zagarniania opisujący mezo- i mikromieszanie w przepływie burzliwym. Zaproponowany model procesu umożliwia porównanie różnych krystalizatorów pod kątem produkcji precypitatu o pożądanych własnościach. Metoda została zweryfikowana doświadczalnie i następnie zastosowana do modelowania wybranych układów przemysłowych o różnej konstrukcji.
Diploma typeDoctor of Philosophy
Author Wojciech Orciuch (FCPE / DCRED)
Wojciech Orciuch,,
- Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics
Title in EnglishPrecipitation and micromixing
Languageen angielski
Certifying UnitFaculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Disciplinechemical engineering / (technology domain) / (technological sciences)
Defense Date19-06-2001
Supervisor Jerzy Bałdyga (FCPE / DCRED)
Jerzy Bałdyga,,
- Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics

Honoredyes
Pages158
Internal identifierDICHP-1492
Keywords in Polishstrącanie osadów, mieszanie, inżynieria chemiczna, modelowanie matematyczne, metody numeryczne, prace doktorskie
Abstract in PolishW pracy sformułowano metodę matematycznego opisu procesu precypitacji zachodzącego w przepływie burzliwym. Model procesu, poprzez zastosowanie hipotezy zamykającej, uwzględnia wpływ fluktuacji burzliwych stężeń reagentów na własności fazy stałej. Metoda ma charakter uniwersalny i umożliwia współpracę z modelami burzliwości stosowanymi w obliczeniowej mechanice płynów (CFD). Wyniki modelowania precypitacji siarczanu baru zostały zweryfikowane doświadczalnie. Zaproponowano również metodę interpretacji procesu precypitacji za pomocą diagramów precypitacyjnych. Skonstruowano diagramy precypitacyjne \03B1-aminokwasu i opisano je teoretycznie. Wykorzystano model zagarniania opisujący mezo- i mikromieszanie w przepływie burzliwym. Zaproponowany model procesu umożliwia porównanie różnych krystalizatorów pod kątem produkcji precypitatu o pożądanych własnościach. Metoda została zweryfikowana doświadczalnie i następnie zastosowana do modelowania wybranych układów przemysłowych o różnej konstrukcji.
Thesis file
Orciuch_Wojciech_precipitation.pdf 7.09 MB
Citation count*4 (2015-07-23)

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?