Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Zastosowanie wektorowej reprezentacji topografii w procesie weryfikacji projektu układu scalonego

Adam Wojtasik

Abstract

W pracy przedstawiono metodę weryfikacji projektu topografii układu scalonego opartą na wektorowej reprezentacji tej topografii. Metoda przeznaczona jest do modelowania zniekształceń topografii spowodowanych zaburzeniami i defektami wprowadzanymi przez fluktuacje parametrów procesów produkcyjnych. W części pierwszej pracy omówione zostało umiejscowienie weryfikacji projektu topografii w procesie projektowania układów scalonych. Przedstawione zostały także elementy tej weryfikacji w kontekście przydatności różnych metod reprezentacji topografii do sprawdzania poprawności formalnej i funkcjonalnej projektu (kontrola reguł projektowania, kontrola poprawności schematu elektrycznego, kontrola poprawności połączeń, kontrola poprawności parametrów funkcjonalnych). Uzasadniona została konieczność zastosowania wektorowej reprezentacji topografii do weryfikacji przy uwzględnianiu symulacji wpływu zaburzeń geometrycznych na poprawność układu oraz przy konieczności zastosowania symulacji statystycznej procesu produkcyjnego. W drugiej części pracy przedstawiono podstawy systemu wykorzystującego wektorową reprezentację topografii do realizacji postawionych wcześniej zadań. Opisane zostały metody i algorytmy realizacji podstawowych operacji geometrycznych i geometryczno-booleowskich a także stworzona na ich podstawie biblioteka procedur geometrycznych. Omówiono metodologię zastosowania opracowanych procedur do weryfikacji projektu topografii na przykładzie algorytmów sprawdzania reguł projektowania oraz na przykładzie symulacji topograficznych zaburzeń lokalnych i globalnych a także symulacji wpływu defektów punktowych. Część trzecia pracy poświęcona jest narzędziom służącym do weryfikacji funkcjonalnej układu o topografii zniekształconej w procesie produkcyjnym. Znajduje się tu omówienie algorytmów ekstrakcji schematu elektrycznego i elementów elektrycznych z opisu zaburzonej topografii układu scalonego. Przedstawiono metodę budowy grafu sąsiedztw quasiprzestrzennych, sposób określania złożoności i poziomu ekstrakcji, przekształcenie grafu na graf połączeń elektrycznych.
Record ID
WUT280284
Diploma type
Doctor of Philosophy
Author
Title in Polish
Zastosowanie wektorowej reprezentacji topografii w procesie weryfikacji projektu układu scalonego
Language
(pl) Polish
Certifying Unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Discipline
electronics / (technology domain) / (technological sciences)
Status
Finished
Title date
23-05-1995
Supervisor
Pages
157
Keywords in Polish
układy scalone, mikroelektronika, elektrotechnika teoretyczna, programy komputerowe
Abstract in Polish
W pracy przedstawiono metodę weryfikacji projektu topografii układu scalonego opartą na wektorowej reprezentacji tej topografii. Metoda przeznaczona jest do modelowania zniekształceń topografii spowodowanych zaburzeniami i defektami wprowadzanymi przez fluktuacje parametrów procesów produkcyjnych. W części pierwszej pracy omówione zostało umiejscowienie weryfikacji projektu topografii w procesie projektowania układów scalonych. Przedstawione zostały także elementy tej weryfikacji w kontekście przydatności różnych metod reprezentacji topografii do sprawdzania poprawności formalnej i funkcjonalnej projektu (kontrola reguł projektowania, kontrola poprawności schematu elektrycznego, kontrola poprawności połączeń, kontrola poprawności parametrów funkcjonalnych). Uzasadniona została konieczność zastosowania wektorowej reprezentacji topografii do weryfikacji przy uwzględnianiu symulacji wpływu zaburzeń geometrycznych na poprawność układu oraz przy konieczności zastosowania symulacji statystycznej procesu produkcyjnego. W drugiej części pracy przedstawiono podstawy systemu wykorzystującego wektorową reprezentację topografii do realizacji postawionych wcześniej zadań. Opisane zostały metody i algorytmy realizacji podstawowych operacji geometrycznych i geometryczno-booleowskich a także stworzona na ich podstawie biblioteka procedur geometrycznych. Omówiono metodologię zastosowania opracowanych procedur do weryfikacji projektu topografii na przykładzie algorytmów sprawdzania reguł projektowania oraz na przykładzie symulacji topograficznych zaburzeń lokalnych i globalnych a także symulacji wpływu defektów punktowych. Część trzecia pracy poświęcona jest narzędziom służącym do weryfikacji funkcjonalnej układu o topografii zniekształconej w procesie produkcyjnym. Znajduje się tu omówienie algorytmów ekstrakcji schematu elektrycznego i elementów elektrycznych z opisu zaburzonej topografii układu scalonego. Przedstawiono metodę budowy grafu sąsiedztw quasiprzestrzennych, sposób określania złożoności i poziomu ekstrakcji, przekształcenie grafu na graf połączeń elektrycznych.
Thesis file
  • File: 1
    Wojtasik.pdf
Request a WCAG compliant version
Citation count
5

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/phd/WUT280284/
URN
urn:pw-repo:WUT280284

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page
clipboard