Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Oddziaływania nadsubtelne i ich współzależność w amorficznych stopach metalicznych na bazie żelaza

Janusz Oleniacz

Abstract

W pracy podjęto próbę interpretacji uzyskanych w wyniku analizy (niskotemperaturowych) widm mossbauerowskich danych eksperymentalnych o wartościach średnich, wariancjach i korelacjach między rozkładami prawdopodobieństwa parametrów charakteryzujących oddziaływania nadsubtelne w amorficznych stopach metalicznych typu Fe80-xTMxB20 (gdzie TM=Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, x=6, 10, 20; otrzymanych metodą "melt-spinning") - pod kątem podstawowych własności magnetycznych, oraz porównania tych danych doświadczalnych z obliczeniami teoretycznymi parametrów oddziaływań nadsubtelnych (ich korelacji itd. ) na podstawie wychodzących "z pierwszych zasad" obliczeń struktury elektronowej przy pomocy metody LMTO (w przybliżeniu ASA i wersji standartowej) wykonanych dla serii zbliżonych składem układów krystalicznych na bazie ortorombicznego Fe3B (struktura cementu) z podstawionym atomem TM zamiast jednego z dwu nierównoważonych położeń Fe w komórce elementarnej Fe3B oraz kilku układów symulujących strukturę amorficzną (metodą superkomórkową z 27 atomami w komórce elementarnej, o składach Fe, Fe22B5, Fe21MnB5, Fe21CoB5). W znakomitej większości przypadków wartości teoretyczne dobrze korespondują z wielkościami doświadczalnymi, jeśli nie co do wartości bezwzględnej, to przynajmniej co do trendu w szeregu TM=Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni.
Identyfikator pozycji
WUT279713
Rodzaj dyplomu
Praca doktorska
Autor
Tytuł w języku polskim
Oddziaływania nadsubtelne i ich współzależność w amorficznych stopach metalicznych na bazie żelaza
Język
(pl) polski
Jednostka dyplomująca
Wydział Fizyki (WF)
Dyscyplina nauki
fizyka / dziedzina nauk fizycznych / obszar nauk ścisłych
Status pracy
Obroniona
Data nadania stopnia
25-01-1996
Promotor
Włodzimierz Zych Włodzimierz Zych Wydział Fizyki (WF)
Recenzenci zewnętrzni
Henryk Szymczak Henryk Szymczak Afiliacja nieokreślona
Michał Kopcewicz Michał Kopcewicz Afiliacja nieokreślona
Paginacja
78
Słowa kluczowe w języku polskim
fizyka ciała stałego, materiały amorficzne, spektroskopia moessbauera
Streszczenie w języku polskim
W pracy podjęto próbę interpretacji uzyskanych w wyniku analizy (niskotemperaturowych) widm mossbauerowskich danych eksperymentalnych o wartościach średnich, wariancjach i korelacjach między rozkładami prawdopodobieństwa parametrów charakteryzujących oddziaływania nadsubtelne w amorficznych stopach metalicznych typu Fe80-xTMxB20 (gdzie TM=Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, x=6, 10, 20; otrzymanych metodą "melt-spinning") - pod kątem podstawowych własności magnetycznych, oraz porównania tych danych doświadczalnych z obliczeniami teoretycznymi parametrów oddziaływań nadsubtelnych (ich korelacji itd. ) na podstawie wychodzących "z pierwszych zasad" obliczeń struktury elektronowej przy pomocy metody LMTO (w przybliżeniu ASA i wersji standartowej) wykonanych dla serii zbliżonych składem układów krystalicznych na bazie ortorombicznego Fe3B (struktura cementu) z podstawionym atomem TM zamiast jednego z dwu nierównoważonych położeń Fe w komórce elementarnej Fe3B oraz kilku układów symulujących strukturę amorficzną (metodą superkomórkową z 27 atomami w komórce elementarnej, o składach Fe, Fe22B5, Fe21MnB5, Fe21CoB5). W znakomitej większości przypadków wartości teoretyczne dobrze korespondują z wielkościami doświadczalnymi, jeśli nie co do wartości bezwzględnej, to przynajmniej co do trendu w szeregu TM=Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Oleniacz.pdf
Poproś o plik WCAG
Liczba cytowań
6

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/phd/WUT279713/
URN
urn:pw-repo:WUT279713

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek