Estimation and application of depth information in generation of view dependent effects in digital image synthesis

Łukasz Dąbała

Abstract

The objective of this work was the analysis of the creation and usage of depth maps in terms of applications. In order to achieve the set goal, some applications and algorithms were created, so that the usage of depth itself can improve the quality of visual information presented to the user. Thanks to the face tracking and stereoscopy it was possible to simulate holography on a simple PC. To verify the depth influence on the visual perception, special image saliency measuring algorithm was created, which, through the depth usage can better predict places, that will catch user’s attention. Finally, using the new technology - light field, the new algorithm was created, which allows to estimate the depth for all views at the same time. It has the advantage over other algorithms, that the information is consolidated between the views. As a result all of the depths in all the views are compatible. All of the algorithms were compared to other solutions that are currently available.
Rodzaj dyplomuPraca doktorska
Autor Łukasz Dąbała (WEiTI / II)
Łukasz Dąbała
- Instytut Informatyki
Tytuł w języku polskimWyznaczanie oraz wykorzystanie informacji o głębi do generowania efektów zależnych od pozycji obserwatora w cyfrowej syntezie obrazów
Języken angielski
Jednostka dyplomującaWydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Dyscyplina naukiinformatyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Data rozpoczęcia24-05-2016
Data obrony07-11-2017
Data zakończenia 28-11-2017
Promotor Przemysław Rokita (WEiTI / II)
Przemysław Rokita
- Instytut Informatyki
Recenzenci zewnętrzni Radosław Mantiuk
Radosław Mantiuk
-

Krzysztof Murawski
Krzysztof Murawski
-
Paginacja 79
Słowa kluczowe w języku polskimmapa głębokości, holografia, istotność wizualna, light field
Słowa kluczowe w języku angielskimdepth map, holography, image saliency, light field
Streszczenie w języku polskimCelem pracy była analiza dotycząca tworzenia i wykorzystania map głębokości. W tym celu stworzono algorytmy korzystające z informacji o głębi w celu zwiększenia i polepszenia informacji wizualnej prezentowanej widzowi. Stereoskopia oraz śledzenie twarzy umożliwiły stworzenie symulacji holografii na zwykłym ekranie komputera, która może być´ dostępna do każdego użytkownika. Głębia, jako niezależne źródło informacji została wykorzystana również podczas analizy jej wpływu na percepcje˛ obrazów. Dzięki temu możliwe było stworzenie metody, która jest w stanie precyzyjniej przewidzieć miejsca na obrazie, które będą przyciągać uwagę widza. Dla nowej technologii light field, stworzono nowy algorytm, który jest w stanie szacować wartość głębokości dla wielu obrazów jednocześnie. Ma on tę przewagę, że informacja miedzy poszczególnymi widokami jest uzgadniana, dzięki czemu wartości głębokości są ujednolicone we wszystkich widokach. Algorytmy zostały porównane z innymi obecnie dostępnymi rozwiązaniami.
Klasyfikacja PKT4100
Klasyfikacja KBN28 Informatyka
Klasyfikacja europejska80-30
Plik pracy
Dabala_doktorat.pdf 95.99 MB
Recenzje
Recenzja pracy Łukasza Dabały wykonana przez dr hab. inż. Radosława Mantiuk, prof. ZUT z dnia 06-09-2017
128.78 KB
Recenzja pracy Łukasza Dąbały wykonana przez dr hab. inż. Krzysztofa Murawskiego, prof. WAT z dnia 09-08-2018
3.81 MB

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót