osj.lev1ENApplied Sciences
osj.lev2ENInformation & Communication Technologies
osj.lev3ENArtificial Intelligence & Image Processing
osj.lev1PLnauki stosowane
osj.lev2PLtechniki informatyczne i komunikacyjne
osj.lev3PLSztuczna inteligencja; Przetwarzanie obrazów
Related publications (41)

Get link to the record

Back