osj.lev1ENApplied Sciences
osj.lev2ENEnabling & Strategic Technologies
osj.lev3ENStrategic, Defence & Security Studies
osj.lev1PLnauki stosowane
osj.lev2PLInnowacyjne i startegiczne technologie
osj.lev3PLstudia z zakresu wojskowości, obronności i bezpieczeństwa
Related publications (13)

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?