Status rekorducompleted
Konferencja (wydarzenie)21st International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications (MIKON 2016), 09-05-2016 - 11-05-2016, Kraków, Polska
Jednostka głownego organizatoraInstytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych (WEiTI / IRTM)
Zewnętrzna jednostka (współ)organizatoraPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Liczba uczestników konferencji290
Liczba uczestników prezentujących referaty216
Liczba uczestników prezentujących referaty, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe112
Liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji115
Procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych52

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót