Status rekorducompleted
Konferencja (wydarzenie)Dynamical Problems in Rail Vehicles 2015, Slovak-Polish Workshop (DynRail 2015), 14-05-2015 - 20-05-2015, Zilina, Słowacja
Jednostka głownego organizatoraZakład Podstaw Budowy Urządzeń Transportowych (WT / ZPBUT)
Zewnętrzna jednostka (współ)organizatoraUniversity of Žilina (ŽU)
Liczba uczestników konferencji18
Liczba uczestników prezentujących referaty10
Liczba uczestników prezentujących referaty, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe5
Liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji4
Procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych0.50

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót