Status rekorducompleted
Konferencja (wydarzenie)European Materials Research Society 2015 Fall Meeting Symposium F: Materials and cootings for extreme environments (E-MRS 2015 Fall Meeting), 15-09-2015 - 18-09-2015, Warszawa, Polska
Jednostka współorganizatoraKatedra Technologii Chemicznej (WCh / KTCh)
Zewnętrzna jednostka (współ)organizatoraFrantsevich Institute for Problems of Materials Science of National Academy of Sciences of Ukraine
Liczba uczestników konferencji100
Liczba uczestników prezentujących referaty58
Liczba uczestników prezentujących referaty, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe52
Liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji44
Procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych89.66

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót