Status rekorducompleted
Konferencja (wydarzenie)ASK. the. Conference on education for research, research for creativity, 26-02-2016 - 27-02-2016, Warszawa, Polska
Jednostka głownego organizatoraWydział Architektury (WA)
Zewnętrzna jednostka (współ)organizatoraCentrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZIiTT)
Liczba uczestników konferencji70
Liczba uczestników prezentujących referaty46
Liczba uczestników prezentujących referaty, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe16
Liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji19
Procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych34.78

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót