Status rekorducompleted
Konferencja (wydarzenie)2. Konferencja Międzynarodowa Fundacji im. Stefana Kuryłowicza, 01-04-2016, Warszawa, Polska
Jednostka głownego organizatoraWydział Architektury (WA)
Liczba uczestników konferencji700
Liczba uczestników prezentujących referaty5
Liczba uczestników prezentujących referaty, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe2
Liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji3
Procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych30

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót