Status rekorducompleted
Konferencja (wydarzenie)2nd International Conference on Frontiers of Signal Processing (ICFSP 2016), 15-10-2016 - 17-10-2016, Warsaw, Polska
Jednostka głownego organizatoraWydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Zewnętrzna jednostka (współ)organizatoraAmerican Society for Research (ASR)
Liczba uczestników konferencji50
Liczba uczestników prezentujących referaty25
Liczba uczestników prezentujących referaty, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe20
Liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji18
Procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych80

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót