Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

2nd International Conference on Frontiers of Signal Processing

Identyfikator pozycji
WUTd973dd4a2c174339a8fd9a4788fbc344
Konferencja (wydarzenie)
2nd International Conference on Frontiers of Signal Processing (ICFSP 2016), 2016, 15-10-2016 - 17-10-2016, Warsaw, Polska
Jednostka głownego organizatora
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Zewnętrzna jednostka (współ)organizatora
American Society for Research (ASR)
Liczba uczestników konferencji
50
Liczba uczestników prezentujących referaty
25
Liczba uczestników prezentujących referaty, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe
20
Liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji
18
Procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych
80

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/organizedconference/WUTd973dd4a2c174339a8fd9a4788fbc344/
URN
urn:pw-repo:WUTd973dd4a2c174339a8fd9a4788fbc344

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony