Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Category Theory in Physics, Mathematics and Philosophy

Identyfikator pozycji
WUTd62efe1fae4f43f6a419f6142a13cd3f
Konferencja (wydarzenie)
Category Theory in Physics, Mathematics and Philosophy , 2017, 16-11-2017 - 17-11-2017, Warszawa, Polska
Jednostka głownego organizatora
Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Jednostka współorganizatora
Zakład Filozofii (WAiNS/ZFiEA)
Zewnętrzna jednostka (współ)organizatora
Polska Akademia Nauk (PAN)
Liczba uczestników konferencji
32
Liczba uczestników prezentujących referaty
18
Liczba uczestników prezentujących referaty, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe
5
Liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji
12
Procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych
0.28
Akcja użytkownika
bg_DS: Przekazanie do systemu POL-on,

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/organizedconference/WUTd62efe1fae4f43f6a419f6142a13cd3f/
URN
urn:pw-repo:WUTd62efe1fae4f43f6a419f6142a13cd3f

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony