Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

8th Annual IEEE International Conference on RFID Technology and Applications

Identyfikator pozycji
WUTc612a867dff544e399d011afe8bd3173
Konferencja (wydarzenie)
8th Annual IEEE International Conference on RFID Technology and Applications ( IEEE RFID-TA 2017 ), 2017, 20-09-2017 - 22-09-2017, Warszawa, Polska
Jednostka współorganizatora
Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych (WEiTI/IRTM)
Zewnętrzna jednostka (współ)organizatora
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu
Liczba uczestników konferencji
80
Liczba uczestników prezentujących referaty
55
Liczba uczestników prezentujących referaty, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe
35
Liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji
20
Procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych
0.64
Akcja użytkownika
bg_DS: Przekazanie do systemu POL-on, 24-01-2018 13:46

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/organizedconference/WUTc612a867dff544e399d011afe8bd3173/
URN
urn:pw-repo:WUTc612a867dff544e399d011afe8bd3173

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony