Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Doroczna Konferencja TUP: "Dynamika Miasta"

Identyfikator pozycji
WUTc1e51a24a86c4b7ca5d5d75dcb81d410
Konferencja (wydarzenie)
Doroczna Konferencja TUP: "Dynamika Miasta" , 2017, 22-06-2017 - 23-06-2017, , Polska
Jednostka współorganizatora
Wydział Architektury (WA)
Zewnętrzna jednostka (współ)organizatora
Towarzystwo Urbanistów Polskich (TUP)
Liczba uczestników konferencji
200
Liczba uczestników prezentujących referaty
7
Liczba uczestników prezentujących referaty, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe
2
Liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji
7
Procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych
40.00
Akcja użytkownika
bg_DS: Przekazanie do systemu POL-on, 01-03-2018 08:19

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/organizedconference/WUTc1e51a24a86c4b7ca5d5d75dcb81d410/
URN
urn:pw-repo:WUTc1e51a24a86c4b7ca5d5d75dcb81d410

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony