Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

7th International Youth Science Forum “Litteris et Artibus”

Identyfikator pozycji
WUTc17abfcf4087494baf358d0183f3928f
Konferencja (wydarzenie)
7th International Youth Science Forum “Litteris et Artibus”, 2017, 23-11-2017 - 25-11-2017, Lviv, Ukraina
Jednostka współorganizatora
Wydział Architektury (WA)
Zewnętrzna jednostka (współ)organizatora
Lviv Polytechnic National University
Liczba uczestników konferencji
408
Liczba uczestników prezentujących referaty
408
Liczba uczestników prezentujących referaty, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe
400
Liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji
33
Procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych
98.00
Akcja użytkownika
bg_DS: Przekazanie do systemu POL-on, 01-03-2018 08:15

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/organizedconference/WUTc17abfcf4087494baf358d0183f3928f/
URN
urn:pw-repo:WUTc17abfcf4087494baf358d0183f3928f

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony