Status rekorducompleted
Konferencja (wydarzenie)6th International Conference on Pattern Recognition and Machine Intelligence (PReMI 2015), 30-06-2015 - 03-07-2015, Warszawa, Polska
Jednostka głownego organizatoraInstytut Informatyki (WEiTI / II)
Liczba uczestników konferencji83
Liczba uczestników prezentujących referaty75
Liczba uczestników prezentujących referaty, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe40
Liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji50
Procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych53

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót