Status rekorducompleted
Konferencja (wydarzenie)95-lecie Wydziału Geodezji i Kartografii, 20-05-2016 - 20-05-2016, Warszawa, Polska
Jednostka głownego organizatoraWydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Zewnętrzna jednostka (współ)organizatoraStowarzyszenie Geodetów Polskich (SGP)
Liczba uczestników konferencji400
Liczba uczestników prezentujących referaty3
Liczba uczestników prezentujących referaty, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe0
Liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji20
Procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych0

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót