Status rekorducompleted
Konferencja (wydarzenie)2016 IEEE Symposium on Computational Intelligence for Human-like Intelligence, 09-12-2016 - 16-12-2016, Athens, Grecja
Jednostka głownego organizatoraWydział Matematyki i Nauk Informacyjnych (WMiNI)
Zewnętrzna jednostka (współ)organizatoraOhio University, USA
IEEE
Liczba uczestników konferencji50
Liczba uczestników prezentujących referaty22
Liczba uczestników prezentujących referaty, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe18
Liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji45
Procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych81.82

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót