Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Dynamical Problems in Rail Vehicles 2017, Slovak-Polish Workshop

Identyfikator pozycji
WUTad2b8eac0bf8478a8a9107f0646a49ff
Konferencja (wydarzenie)
Dynamical Problems in Rail Vehicles 2017, Slovak-Polish Workshop (DynRail 2017), 2017, 10-07-2017 - 11-07-2017, Zilina, Słowacja
Jednostka głownego organizatora
Zakład Podstaw Budowy Urządzeń Transportowych (WT/ZPBUT)
Zewnętrzna jednostka (współ)organizatora
University of Žilina (ŽU)
Liczba uczestników konferencji
46
Liczba uczestników prezentujących referaty
30
Liczba uczestników prezentujących referaty, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe
5
Liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji
6
Procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych
0.50
Akcja użytkownika
bg_DS: Przekazanie do systemu POL-on, 23-05-2018 10:48

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/organizedconference/WUTad2b8eac0bf8478a8a9107f0646a49ff/
URN
urn:pw-repo:WUTad2b8eac0bf8478a8a9107f0646a49ff

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony