Status rekorducompleted
Konferencja (wydarzenie)4th Nordic Systems Engineering Tour (NoSE 2016), 27-05-2016 - 27-05-2016, Warszawa, Polska
Jednostka głownego organizatoraInstytut Mechaniki i Poligrafii (WIP / IMP)
Jednostka współorganizatoraCentrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZIiTT)
Zewnętrzna jednostka (współ)organizatoraINCOSE Poland
Liczba uczestników konferencji40
Liczba uczestników prezentujących referaty5
Liczba uczestników prezentujących referaty, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe5
Liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji7
Procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych100

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót