Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

19th European Conference on Power Electronics and Applications

Identyfikator pozycji
WUTa6df6cf0291748649c29142952a69daa
Konferencja (wydarzenie)
19th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE'17 ECCE Europe), 2017, 11-09-2017 - 14-09-2017, Warszawa, Polska
Jednostka głownego organizatora
Wydział Elektryczny (WE)
Jednostka współorganizatora
Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej (WE/ISEP)
Liczba uczestników konferencji
913
Liczba uczestników prezentujących referaty
501
Liczba uczestników prezentujących referaty, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe
442
Liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji
148
Procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych
88.22
Akcja użytkownika
bg_DS: Przekazanie do systemu POL-on, 01-02-2018 08:47

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/organizedconference/WUTa6df6cf0291748649c29142952a69daa/
URN
urn:pw-repo:WUTa6df6cf0291748649c29142952a69daa

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony