Status rekorducompleted
Konferencja (wydarzenie)14 Forum Młodej Logistyki (XIV FML), 05-03-2015 - 06-03-2015, Warszawa, Polska
Jednostka głownego organizatoraZakład Logistyki i Systemów Transportowych (WT / ZLST)
Liczba uczestników konferencji270
Liczba uczestników prezentujących referaty18
Liczba uczestników prezentujących referaty, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe0
Liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji20
Procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych0

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót