Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

13th Econophysics Colloquium & 9th Polish Symposium on Physics in Economy and Social Sciences

Identyfikator pozycji
WUT999c32416ae14d11b92f08e3423edc50
Konferencja (wydarzenie)
13th Econophysics Colloquium & 9th Polish Symposium on Physics in Economy and Social Sciences (EC2017 & FENS2017), 2017, 05-07-2017 - 07-07-2017, Warszawa, Polska
Jednostka głownego organizatora
Pracownia Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych (WF/PFENS)
Jednostka współorganizatora
Wydział Fizyki (WF)
Liczba uczestników konferencji
120
Liczba uczestników prezentujących referaty
71
Liczba uczestników prezentujących referaty, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe
48
Liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji
50
Procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych
67.61
Akcja użytkownika
bg_DS: Przekazanie do systemu POL-on, 01-02-2018 08:18

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/organizedconference/WUT999c32416ae14d11b92f08e3423edc50/
URN
urn:pw-repo:WUT999c32416ae14d11b92f08e3423edc50

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony